voorlichting

Omgaan met geld

Steeds meer jongeren, jongvolwassenen en volwassenen hebben problemen met schulden. Uit onderzoek blijkt dat jongeren die vroeg leren omgaan met geld, later minder snel financiële problemen hebben.

Inhoud

Ruim 60 procent van de volwassenen die op dit moment een betalingsachterstand hebben, heeft als leerling niet geleerd hoe zij met geld om moeten gaan. Van de mensen die wel geleerd hebben met geld om te gaan, heeft slechts 15 procent geldproblemen.

Duidelijke cijfers en een goede reden om in gesprek te gaan met leerlingen over onder andere zakgeld, sparen en financiële verleidingen bijvoorbeeld. Op een laagdrempelige wijze maken we geld, armoede en schulden bespreekbaar. Dit doen we op een interactieve wijze, waarbij we inhaken op vragen, lastige vraagstukken en stellingen over omgaan met geld. 

Met de voorlichting aan ouders haken we in op thema’s zoals zakgeld, waarde van geld en hoe je een kind financieel kan voorbereiden op de toekomst. Ouders hebben namelijk veel invloed op de financiële toekomst van hun kinderen. Of ze het zelf financieel slecht of goed hebben, dat maakt niet uit. Het gaat erom wat ze hun kinderen meegeven in de opvoeding. 

Wat levert de voorlichting Omgaan met geld op? 

Leerlingen die verantwoordelijker en bewuster met geld omgaan. Verder durven ze makkelijker over schulden te praten. Tegelijkertijd zorgt dit voor een preventieve aanpak van schulden bij jongeren die (nog) geen schulden hebben. Scholieren die al schulden hebben zullen eerder hulp zoeken en leren hoe een geldprobleem aangepakt kan worden.

Doelgroep

Van een leerling in het basisonderwijs en een docent op het voortgezet onderwijs, tot een begeleider bij speciaal onderwijs. Onze voorlichting ‘omgaan met geld’ is geschikt voor elke doelgroep in alle soorten onderwijs. Dit omdat wij elke voorlichting als maatwerk zien en dus naar wens aanpassen op basis van de aanvraag.

Kosten

De mogelijkheden zijn onbeperkt in de keuze voor het aantal (samengevoegde) klassen, ouderavonden of training voor docenten. Elke aanvraag zien wij als maatwerk zodat het goed aansluit bij de leeftijden en ontwikkeling van de klas of school. Na een korte uitleg van jouw wensen, geven wij direct een concrete prijsindicatie.

Contact opnemen

Waarom wij?

Omgaan met geld in 1 min

Deel deze voorlichting