voorlichting

Drank & drugs

Uitgaan, drankspelletjes, comazuipen, indrinken.. Bijna alle jongeren krijgen hiermee te maken, vaak op een moment dat ze er nog weinig over hebben nagedacht. Onvoorbereid maakt kwetsbaar.

Inhoud

Kennis over risico’s, preventieve maatregelen, maar ook wet- en regelgeving zullen worden vergroot. Ondanks een landelijke preventieve aanpak, zullen er jongeren zijn die toch drugs gebruiken bij het uitgaan. Voor deze doelgroep focussen we vooral op de risico’s en schadebeperkende maatregelen. Verder dagen we de deelnemers uit om kritisch na te denken over het gebruik van deze middelen.

Ouders en docenten vormen belangrijke doelgroepen voor een preventieve aanpak van drank en drugs gebruik bij jongeren, omdat zij de kinderen normen bijbrengen en invloed kunnen uitoefenen in de vorm van toezicht. Verder voeren ouders vaak de eerste gesprekken over drugs. Het is daarom belangrijk dat ouders zich gesteund voelen door een school en omgeving, die oog hebben voor gezond gedrag van een leerling.

Wat levert de voorlichting Drank en drugs op? 

De kennis van alle deelnemers zal worden vergroot. Jongeren die hebben deelgenomen zullen zich daarom bewuster zijn van hun eigen wensen, grenzen en bijvoorbeeld de invloed van groepsdruk op hun gebruik van drank en drugs. Ouders en docenten zullen zich gesteund voelen, wat een positief effect kan veroorzaken op de opvoeding van leerlingen.

Doelgroep

Van een leerling in het basisonderwijs en een docent op het voortgezet onderwijs, tot een begeleider bij speciaal onderwijs. Onze voorlichting drank en drugs is geschikt voor elke doelgroep in alle soorten onderwijs. Dit omdat wij elke voorlichting als maatwerk zien en dus naar wens aanpassen op basis van de aanvraag. We houden voor dit onderwerp bij leerlingen echter wel rekening met een minimale leeftijd. Voorlichting in de klas is alleen vanaf groep 8 mogelijk.

Kosten

De mogelijkheden zijn onbeperkt in de keuze voor het aantal (samengevoegde) klassen, ouderavonden of training voor docenten. Elke aanvraag zien wij als maatwerk zodat het goed aansluit bij de leeftijden en ontwikkeling van de klas of school. Na een korte uitleg van jouw wensen, geven wij direct een concrete prijsindicatie.

Contact opnemen

Waarom wij?

Deel deze voorlichting