voorlichting

Pesten (cyberpesten)

Voordat pesten op een school kan worden aangepakt, is het eerst prioriteit om pesten te herkennen. We gaan in gesprek en bieden handvatten voor het voorkomen of adequaat aanpakken van (digitaal) pesten.

Inhoud

Veel ouders en docenten weten zich er geen raad mee. Leerlingen sturen elkaar (anonieme) nare berichtjes, ze stelen elkaars wachtwoorden, nemen iemands identiteit over of bedreigen elkaar soms. Laffe manieren van pesten die helaas niet stoppen bij de voordeur, maar doordringen tot in een slaapkamer of juist op het schoolplein. Een leerling kan zich hierdoor niet meer veilig voelen of er ontstaat een vervelende sfeer binnen een klas. De impact is soms niet te overzien. 

Pesters missen vaak het besef van de langdurige gevolgen voor iemand die gepest wordt. Vooral met de komst van de online wereld waarin we steeds meer persoonlijke informatie publiceren, zijn leerlingen nog vatbaarder om gepest te worden. 

We maken een duidelijk onderscheid tussen digitaal pesten en het traditionele pesten. We merken namelijk al jaren dat de pesterijen die in de klas of buiten school spelen, via social media doorgaan en andersom. 

Wat levert de voorlichting Pesten op? 

Veel. Leerlingen die zich bewuster zijn van de langdurige gevolgen van (digitaal) pesten, waardoor ze fijner met elkaar omgaan in een betere omgeving. Voor ouders en docenten geldt dat ze na onze voorlichting meer handvatten hebben om pesten te kunnen herkennen, voorkomen of aanpakken. Indien er wordt gekozen voor een combinatie, zal er ook zeker een sterkere verbinding ontstaan tussen de drie doelgroepen.

Doelgroep

Van een leerling in het basisonderwijs en een docent op het voortgezet onderwijs, tot een begeleider bij speciaal onderwijs. Onze voorlichting pesten is geschikt voor elke doelgroep in alle soorten onderwijs. Dit omdat wij elke voorlichting als maatwerk zien en dus naar wens aanpassen op basis van de aanvraag.

Kosten

De mogelijkheden zijn onbeperkt in de keuze voor het aantal (samengevoegde) klassen, ouderavonden of training voor docenten. Elke aanvraag zien wij als maatwerk zodat het goed aansluit bij de leeftijden en ontwikkeling van de klas of school. Na een korte uitleg van jouw wensen, geven wij direct een concrete prijsindicatie.

Contact opnemen

Waarom wij?

Voorlichting pesten in 1 min

Deel deze voorlichting