Interactieve voorlichtingslessen

voor leerlingen uit alle soorten onderwijs 

Tijdens een voorlichting gaan jonge, gespecialiseerde sprekers het gesprek aan en bespreken wat er binnen de specifieke doelgroep speelt of nodig is. We geven voorlichting aan leerlingen van het basisonderwijs, middelbaar onderwijs, speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs, internationale scholen of een vervolgopleiding. Daarnaast geven we ook voorlichting bij sportclubs, verenigingen, stichtingen en jeugdorganisaties. Elke voorlichting is geschikt voor vele doelgroepen. Wel hanteren we voor sommige thema’s een bepaalde startleeftijd, zoals de voorlichtingen drank & drugs en seksualiteit.

Voorlichting in de klas aan leerlingen

Kennis bijspijkeren en de bewustwording vergroten met een voorlichting in de klas

Leerlingen komen vroeg of laat in aanraking met verschillende maatschappelijke thema’s. Belangrijk dus om hier op in te spelen met preventieve voorlichting of om hierop te reageren met lessen die het verschil maken. Zo zijn leerlingen weerbaarder voor (toekomstige) situaties, verleidingen en ontwikkelingen. Wat kunnen zij verwachten? Hoe ga je hiermee om? En hoe voorkomen we problemen? Aan ons de taak om thema’s echt bespreekbaar te maken.

“De voorlichtingen waren top, de leerlingen en docenten hebben het als zeer waardevol ervaren omdat er ook echt een gesprek op gang kwam. Zij vonden dat de collega’s die deze lessen verzorgden dit top deden.”

“Er wordt echt meegedacht over wat de kinderen en het team nodig hebben. Samen zijn we tot een reeks aan mediawijsheid voorlichtingen gekomen waarmee we onze leerlingen voorbereiden op de praktijk.”

“Wij hebben de samenwerking met jullie als heel prettig ervaren en onze leerlingen hebben zich erg positief uitgelaten over jullie voorlichting. Voor ons was het echt een aanwinst tijdens de introductieweek.”

Voorlichting in de klas aanvragen

Of bijvoorbeeld een lessenreeks voor het thema Social Media.

    Meer informatie?

    Neem gerust contact op.

    Roy Vathorst & Lars Toussaint portretfoto voorlichting op scholen
    stuur een e-mail direct whatsappen even bellen