voorlichting

Lachgas

Lachgas brengt gezondheidsrisico’s en allerlei soorten overlast met zich mee. Los van een verbod op lachgas, is het van groot belang om in te zetten op goede, preventieve voorlichting.

Inhoud

Vroeger werd lachgas in het ziekenhuis gebruikt als narcosemiddel. Nu wordt het soms als drugs gebruikt. Het gebruik van lachgas is in de laatste jaren flink toegenomen onder jongeren. Er komen steeds meer meldingen binnen van overlast door lachgasgebruik op straat en rondslingerende lachgaspatronen. Tegelijk met de toename in het gebruik, nemen de vragen bij gemeenten, docenten en ouders ook toe. 

Wat zijn de risico’s van lachgas? Neemt het gebruik nog steeds toe? Wat is er veranderd sinds lachgas onder de Warenwet valt? Hoe kan je voorkomen dat leerlingen hiermee willen experimenteren? Wat zijn de lichamelijke en psychische effecten?

Vanuit de overheid is er gevraagd om een preventieve aanpak te ontwikkelen. Dit is volledig gericht op het voorkomen van gezondheidsschade door lachgas, het corrigeren van het imago als onschuldig middel maar ook het verminderen van (onnodige) zorgen over dit middel.

Wat levert de voorlichting Lachgas op? 

Een duidelijk beeld van wat lachgas precies is en kan veroorzaken. Verder zullen deelnemers zich bewust zijn van de gevaren en nadelige gevolgen van lachgasgebruik. Ons streven is uiteraard om hierdoor het gebruik van lachgas te voorkomen of verminderen.

Doelgroep

Van een leerling in het basisonderwijs en een docent op het voortgezet onderwijs, tot een begeleider bij speciaal onderwijs. Onze voorlichting lachgas is geschikt voor elke doelgroep in alle soorten onderwijs. Dit omdat wij elke voorlichting als maatwerk zien en dus naar wens aanpassen op basis van de aanvraag.

Kosten

De mogelijkheden zijn onbeperkt in de keuze voor het aantal (samengevoegde) klassen, ouderavonden of training voor docenten. Elke aanvraag zien wij als maatwerk zodat het goed aansluit bij de leeftijden en ontwikkeling van de klas of school. Na een korte uitleg van jouw wensen, geven wij direct een concrete prijsindicatie.

Contact opnemen

Waarom wij?

Lachgas in 1 minuut

Deel deze voorlichting