Burgerschap en Digitale Geletterdheid zijn belangrijke basisvaardigheden voor de toekomst van jongeren én volwassenen

Burgerschap en digitale geletterdheid zijn steeds urgenter. Het zijn immers belangrijke aspecten van de huidige en toekomstige samenleving. Maar veel jongeren krijgen niet de benodigde kennis, vaardigheden, bewustzijn en weerbaarheid mee. En dat kan problemen opleveren. Voor scholen is het daarom van belang om deze onderwerpen niet alleen te begrijpen, maar ook actief bespreekbaar te maken. Zij kunnen de benodigde kennis en kunde voor alle leerlingen meegeven. Burgerschap en digitale geletterdheid zet je de rest van je leven in en heb je veel profijt van.

Burgerschap is niet geheel vanzelfsprekend

Burgerschap is essentieel, maar wel iets dat je in grote mate moet leren. Het gaat niet alleen om het kennen van de regels van ons land, maar ook om het begrijpen van hoe je een goede, verantwoordelijke en actieve burger kunt zijn. Burgerschap geeft jongeren eigenlijk vooral inzicht in de samenleving waarin ze leven. Het biedt kennis over hoe dingen werken, van de overheid tot de basisregels voor samenleven. Het moedigt daarnaast actieve deelname aan de samenleving aan. Daar zijn zij immers ook een belangrijk onderdeel van!

Burgerschap gaat daarnaast ook over sociale samenwerking, communicatie en respect voor anderen. Het helpt bij het creëren van zelfbewuste burgers die begrijpen hoe hun acties anderen kunnen beïnvloeden en hoe kunnen reflecteren op hoe we met elkaar omgaan. Burgerschap vraagt bepaalde kennis, inzichten en vaardigheden die je dagelijks nodig hebt en kunt inzetten in de samenleving. Absoluut waardevol dus! En precies die dingen kunnen we jongeren op scholen goed meegeven. Het is niet voor niets een wettelijke opdracht geworden voor scholen. Naar onze mening niet inherent “een extra taak”, maar iets dat verweven kan worden en belangrijk is. We kunnen op scholen vaak relatief makkelijker verschillende perspectieven aanstippen en met elkaar het gesprek aangaan. Inclusie, respect en kansengelijkheid zijn daarbij belangrijk.

Digitale geletterdheid: waarom is dat nodig?

Digitale geletterdheid is niet alleen een vaardigheid, maar een essentiële levensvaardigheid voor jongeren. Het gaat verder dan het kennen van hoe je een computer gebruikt; het omvat begrip van digitale veiligheid, mediawijsheid en het vermogen om kritisch na te denken over online informatie. En laat dat nou onmisbaar zijn in de huidige en toekomstige samenleving!

Digitale geletterdheid omvat verschillende aspecten die nodig zijn om binnen de digitale samenleving te kunnen leven. Ook voor dit onderwerp geldt dat kennis, vaardigheden, bewustzijn en weerbaarheid essentieel zijn. Hoe ga je om met informatie? Hoe werkt media nou eigenlijk? Waar moeten we op letten? Jongeren lijken online pijlsnel te kunnen navigeren, maar zijn zich helaas vaak niet bewust van alle gevaren en mogelijkheden. Lessen in digitale geletterdheid zijn daarom erg belangrijk. Het stelt jongeren in staat om verantwoord om te gaan met de online wereld, gevaren te herkennen en voorkomen, en de mogelijkheden positief te kunnen inzetten.

Digitaal Burgerschap

Burgerschap betekent niet alleen iets weten over hoe ons land werkt. Het betekent ook dat we kennis, vaardigheden en weerbaarheid hebben over en binnen de online samenleving. En laat die nou vaak net even anders werken dan de ‘echte’ samenleving. Ook online krijg je te maken met mensen en samenleving.Burgerschap en Digitale geletterdheid zijn dan ook vaak nauw verbonden met elkaar.

De online samenleving vraagt bijvoorbeeld een andere communicatievorm tussen mensen. Je hebt de ander simpelweg niet voor je, waardoor interpretatie en het overbrengen van een boodschap toch vaak wat lastiger kan zijn. Daarnaast hebben we online vaak veel meer vrijheid. En dat is niet altijd positief. Denk bijvoorbeeld aan het jezelf voordoen als iemand anders, meer durven zeggen, veel dingen onder een heel groot netwerk snel kunnen verspreiden en

Burgerschap en Digitale geletterdheid op scholen

Burgerschap en digitale geletterdheid zijn belangrijke onderwerpen die we jongeren moeten meegeven. Dat zien we dagelijks tijdens onze voorlichtingen. Door als school en als ouders thuis deze onderwerpen ook actief te omarmen, dragen we bij aan de vorming van kritische denkers en verantwoordelijke (digitale) burgers. We moeten het simpelweg bespreekbaar maken en kennis en vaardigheden opdoen.

Wij zetten ons daar van ook hard voor in! Zo geven wij voorlichtingen en trainingen in verschillende thema’s rondom Burgerschap en Digitale Geletterdheid. Dat doen wij regelmatig in samenwerking met Digiwijzer Nederland. Samen kunnen we het verschil maken! Meer weten? Neem contact op!