Hoe herken je als docent kunstmatig geschreven teksten?


ChatGPT is een groot taalmodel ontwikkeld door OpenAI. Het is in staat om mensachtige tekst te genereren wanneer deze wordt voorzien van een prompt of context. Het kan worden gebruikt voor een verscheidenheid aan natuurlijke taalverwerkingstaken, zoals tekstschrijven, vertaling en conversatie.

ChatGPT herkennen

Er zijn een aantal manieren waarop je kunt herkennen of een tekst is gegenereerd door ChatGPT:

 1. Herhalingen: ChatGPT is getraind op grote hoeveelheden data van het internet, dus het kan herhalingen bevatten van frases of zinnen die het al eerder heeft gezien.
 2. Onnatuurlijke zinnen: Omdat ChatGPT gebaseerd is op statistieken, kan het soms onnatuurlijke of niet-menselijke zinnen genereren.
 3. Gebrek aan originaliteit: ChatGPT kan soms gebrek aan originaliteit in de tekst vertonen.
 4. Gebrek aan context: ChatGPT kan soms gebrek aan context vertonen in de tekst, omdat het alleen gebaseerd is op de opgegeven input.
 5. Onjuiste informatie: ChatGPT kan soms onjuiste informatie bevatten, vooral als de data die het model heeft gezien onjuist of achterhaald is.
 6. Stijl van schrijven: ChatGPT kun je vaak herkennen aan de stijl van schrijven, het kan lijken alsof de tekst is geschreven door een machine, of een gebrek aan emoties vertonen.

Houd er wel rekening mee dat deze kenmerken niet altijd aanwezig zijn en dat sommige tekst die gegenereerd wordt door ChatGPT zeer natuurlijk kan lijken. Bovendien, de nieuwste versies van ChatGPT zijn steeds beter in het genereren van natuurlijke teksten, dus het is steeds moeilijker om te herkennen of een tekst is gegenereerd door ChatGPT of door een menselijke.

Hoe kan ChatGPT goed worden ingezet binnen het onderwijs?

Er zijn verschillende manieren om ChatGPT effectief te gebruiken binnen het onderwijs om de voordelen te maximaliseren en de risico’s te minimaliseren:

 1. Gebruik het als aanvulling op traditionele lesmethoden: ChatGPT kan worden gebruikt als een hulpmiddel om studenten te helpen leren, maar het mag niet worden gebruikt als vervanging voor menselijke leraren.
 2. Leer kritisch denken: moedig studenten aan om kritisch te zijn over de informatie die wordt gegenereerd door ChatGPT en andere taalmodellen, en leer ze hoe ze de juistheid en betrouwbaarheid van de informatie kunnen verifiëren.
 3. Toezicht houden op het gebruik van ChatGPT: Controleer en controleer regelmatig het gebruik van ChatGPT om ervoor te zorgen dat het correct en ethisch wordt gebruikt.
 4. Gebruik plagiaatdetectiesoftware: Gebruik plagiaatdetectiesoftware in combinatie met ChatGPT om mogelijke plagiaatproblemen op te sporen.
 5. Informeer leerlingen over het gebruik van door AI gegenereerde tekst: zorg ervoor dat leerlingen de mogelijkheden en beperkingen van taalmodellen begrijpen en dat ze de uitvoer van het model niet als hun eigen werk mogen gebruiken.
 6. Gebruik het in een gecontroleerde omgeving: Gebruik ChatGPT in een gecontroleerde omgeving, zoals in een klaslokaal, met een leraar aanwezig om het gebruik van de tool te begeleiden en ervoor te zorgen dat de leerlingen het op een verantwoorde manier gebruiken.:

ChatGPT: Onze tips

Wij hebben de chatbot meerdere keren getest. In de geschreven teksten van ChatGPT vallen ons een aantal dingen op.

 1. Teksten bevatten veel grammaticale fouten. Zo vonden we spellingsfouten, klopte interpunctie niet altijd en is de woordvolgorde soms niet goed. Dit is ook het geval als ChatGPT de opdracht krijgt om een tekst te verbeteren. Daarnaast bevatten teksten van ChatGPT vaak onnodig lange zinnen.
 2. Teksten bevatten vaak veel moeilijke woorden. Dit is ook het geval wanneer ChatGPT de opdracht krijgt de tekst ‘makkelijker’ of korter te schrijven. Dit aspect kan voor docenten een handige tip zijn om bij teksten te letten op het ‘logische’ woordgebruik van een leerling.
 3. ChatGPT legt niet altijd de juiste verbanden tussen onderwerpen en/of fenomenen. Soms kloppen deze maar gedeeltelijk of zelfs helemaal niet. De chatbot is bovendien gericht op informatie voor 2021. Over nieuwe fenomenen of ontwikkelingen kan ChatGPT dus eigenlijk nog niet schrijven.
 4. ChatGPT geeft meerdere keren hetzelfde antwoord als de opdracht hetzelfde is of heel sterk op elkaar lijkt.

Deze elementen kunnen voor docenten een belangrijke indicatie zijn dat een tekst met behulp van ChatGPT is geschreven. Leveren bijvoorbeeld meerdere leerlingen een tekst in waarin elementen exact of zeer gelijkend zijn? Dan is er een grotere kans dat deze leerlingen ChatGPT dezelfde of een vergelijkbare opdracht hebben gegeven. Bovenstaande punten kunnen er, in combinatie met de eerder genoemde 6 punten, voor zorgen dat een leerkracht het gebruik van ChatGPT kan herkennen.

Het is voor docenten echter wel lastig om te bewijzen. Het gaat immers alleen om indicaties en vermoedens. We kunnen nog niet keihard bewijzen dat een leerling ChatGPT gebruikt heeft. Zo herkennen plagiaatsystemen het gebruik helaas nog niet. Het is dan ook zeker belangrijk om het gesprek over het gebruik van ChatGPT bij vermoedens aan te gaan.

Belangrijk

Bovenstaande tekst werd voor een groot deel geschreven door ChatGPT. Enkel de paragraaf over onze eigen tips schreven we zelf. Verrassing! Hoewel de tekst wellicht iets lastiger te lezen is, is het een redelijk goede tekst. En waar kunnen we beter vragen naar tips om de chatbot te herkennen dan aan de chatbot zelf?

Omdat ook wij kritisch blijven reflecteren op ChatGPT hebben we de tool meerdere keren getest. In dit artikel hebben we bijvoorbeeld onze eigen tips toegevoegd. Daarnaast schreven we eerder ook al artikelen over dit onderwerp. Deze kun je hier vinden.

Ook in onze voorlichtingen en docententrainingen maken we dit actuele onderwerp, afhankelijk van de wensen, bespreekbaar. Bijvoorbeeld tijdens de training social media (en internet). We helpen je graag met kennis, hulp en advies.