Om leerlingen op interactieve wijze met de stof aan de slag te laten gaan, zijn projectweken een populair middel. Tijdens projectweken werken leerlingen samen aan een bepaald project of thema. Daarbij krijgen ze de kans om hun kennis en vaardigheden op een andere manier in te zetten en verder te ontwikkelen. Projectweken bieden een waardevolle aanvulling op het traditionele onderwijs en kunnen helpen om de leerervaring voor leerlingen te verbeteren. Maar dat is lang niet het enige voordeel van een projectweek. In dit artikel zetten we de belangrijkste voordelen op een rij.

Projectweken op scholen

Scholen geven tijdens een projectweek vaak een andere invulling aan de lessen. Daarbij staat een bepaald thema of project centraal. Dit thema wordt doorgevoerd tijdens de lessen in de klas. Zo maken basisschoolleerlingen uit kleuterklassen bijvoorbeeld knutselwerken over het thema, maken bovenbouw leerlingen een werkstuk over het thema, of worden er gastlessen gegeven. Soms worden deze thema’s subtiel doorgevoerd in de lessen en sluit het aan op reguliere opdrachten en vakken. In andere gevallen gooien scholen het complete lesrooster om en gaan leerlingen elke dag met andere lesvormen, thema’s of opdrachten aan de slag. Welke invulling scholen er ook aan geven, projectweken kunnen waardevol zijn voor de ontwikkeling van leerlingen en het schoolklimaat.

Waarom projectweken?

Er zijn verschillende redenen waarom projectweken in het onderwijs nuttig zijn:

  • Versterken van samenwerking en communicatie

Projectweken bieden leerlingen de mogelijkheid om samen te werken aan een gemeenschappelijk project. Daarmee kunnen leerlingen hun communicatie- en samenwerkingsvaardigheden leren verbeteren. Dat is natuurlijk altijd mooi meegenomen, want het zijn belangrijke vaardigheden voor hun verdere leven.

  • Thema’s bespreekbaar maken

Leerlingen kunnen tijdens projectweken niet alleen kennis over bepaalde thema’s opdoen. Ze kunnen namelijk ook leren te reflecteren op een thema in de maatschappij of een thema bespreekbaar leren maken. Daarbij kunnen ze tijdens een projectweek écht dieper op een thema en ervaringen ingaan.

  • Stimuleren van creativiteit en innovatie

Projectweken stimuleren creatief denken en innovatie. Leerlingen moeten namelijk vaak samenwerken, kritisch denken, en out-of-the-box oplossingen bedenken voor problemen die ze tegenkomen tijdens het project. Dit zorgt ervoor dat ze misschien wel op een andere manier met een probleem of vraagstuk om moeten leren gaan.

  • Het bevorderen van kritisch denken en probleemoplossend vermogen

Tijdens projectweken worden leerlingen gestimuleerd om hun kritisch denkvermogen en probleemoplossend vermogen in te zetten. Leerlingen krijgen daarbij de kans om creatief te denken en te experimenteren. Ook worden ze bijvoorbeeld uitgedaagd om zelfstandig na te denken over de beste aanpak voor het project of kritisch reflecteren op een onderwerp. Daardoor ontwikkelen ze niet alleen hun cognitieve vaardigheden, maar ook hun vermogen om te innoveren en oplossingen te bedenken voor complexe vraagstukken.

  • Interdisciplinair leren

Projectweken zijn een mooie gelegenheid om interdisciplinair leren in te kunnen zetten. Een project of thema is dan niet alleen relevant voor één of enkele vakken, maar is vakoverstijgend. Door verschillende vakken samen te voegen, kunnen leerlingen hun kennis vergroten en leren ze begrijpen hoe verschillende onderwerpen op elkaar inwerken. Dit kan hen helpen bij het ontwikkelen van een breder perspectief en het begrijpen van complexe onderwerpen.

Maak thema’s bespreekbaar tijdens een projectweek

Projectweken kunnen een waardevolle aanvulling zijn op het lesprogramma, omdat leerlingen meer leren, meer verdieping vinden, en thema’s bespreekbaar leren maken. Daarnaast zijn projectweken niet alleen voor leerlingen individueel relevant, maar kunnen deze ook zorgen voor een prettiger schoolklimaat. Zo kunnen leerlingen bijvoorbeeld door een voorlichting of les met meer respect en begrip met elkaar omgaan. Een projectweek is een mooie gelegenheid om eens naar andere dingen te kijken of dingen eens anders te belichten.

Wij zijn dan ook regelmatig te vinden op scholen tijdens projectweken. We gaan bijvoorbeeld met leerlingen, docenten en ouders aan de slag om thema’s van verschillende kanten te belichten. Dat levert naast kennisoverdracht vaak mooie gesprekken op. Daarbij heeft een voorlichting (of reeks van voorlichtingen) bovendien een impact die langer duurt dan alleen die ene projectweek.

Benieuwd naar wat wij kunnen betekenen voor de projectweek op jouw school? Neem contact met ons op!