Van maandag 26 t/m vrijdag 30 september is het de Week tegen Pesten. Een landelijke projectweek die zich ieder jaar inzet tegen, je raadt het al: pesten. Het doel van deze week is het besteden van zoveel mogelijk aandacht aan én rondom dit onderwerp. Het is belangrijk om dit onderwerp bespreekbaar te maken zodat er ruimte wordt gemaakt om over dit onderwerp te praten in de klas. Pesten komt namelijk veel voor onder jongeren op school. Niet alleen op school, ook online, op straat of op de werkvloer vindt pestgedrag plaats. Het is om die reden niet altijd even makkelijk om te herkennen, terwijl het wel van belang is dat pestgedrag wordt gesignaleerd. Jongeren die gepest zijn lopen namelijk een groter risico op het ontwikkelen van mentale klachten. Alleen als we het pestgedrag signaleren, kunnen we er iets aan doen. Maar hoe kunnen we pesten herkennen? 

Hoe kun je pesten herkennen?

Pesten is niet altijd even makkelijk om te herkennen en daar zijn verschillende redenen voor. Ten eerste, is het een lastig groepsproces waarin iedereen een eigen rol vervult. Pesters doen het namelijk niet alleen. Meelopers, versterkers en assistenten leveren naast de pester een bijdragen aan het pesten. Zij worden geholpen door meelopers, versterkers en assistenten. Deze rollen kunnen wisselen en worden niet altijd vervuld door dezelfde persoon wat het signaleren des te lastiger maakt.

Ten tweede, zijn pesters vaak tactische spelers. Zij kijken voortdurend om zich heen om ervoor te zorgen dat de mensen die het niet mogen zien (denk aan leraren of andere volwassen) het ook niet zien.

Ten slotte, zijn er veel verschillende vormen waarvan sommigen vormen heel makkelijk te herkennen zijn. We spreken dan met name over fysiek, materieel en verbaal pesten. Onder fysiek pesten wordt schoppen of slaan verstaan. Materieel pesten uit zich in het vernielen van andermans spullen en verbaal pesten gaat gepaard met uitschelden of iemand beledigen. Andere vormen van pesten zijn minder goed te herkennen, denk aan relationeel (roddelen of buitensluiten) of digitaal pesten. Ouders en leerkrachten zijn namelijk niet altijd bewust van wat een kind allemaal doet op zijn of haar telefoon. Dit zorgt er ook voor dat het herkennen van pestgedrag lastiger wordt.

Het signaleren van pesten

Kinderen die worden gepest zullen hier niet snel over praten. Ze schamen zich of durven er geen volwassenen bij te betrekken. Dit komt vaak omdat ze het niet groter willen maken dan het is. Het is daarom van belang dat ouders, verzorgers of leerkrachten goed weten op welke signalen ze moeten letten. Op de website van stoppestennu.nl staan een aantal signalen beschreven die voor leraren en ouders kunnen bijdragen aan het signaleren van pestgedrag. 

Signalen van pesten – Op school

 • Mag niet meedoen bij spelletjes of wordt als laatste gekozen
 • Schoolprestaties gaan achteruit
 • Vermijd de speelplaats of blijft dicht bij de leraar in de pauze
 • Ziet er ongelukkig, gestrest of depressief uit
 • Klaagt over buikpijn of hoofdpijn
 • Heeft weinig tot geen vrienden
 • Bezittingen afpakken of verstoppen
 • Wordt uitgelachen en/of onvriendelijk benaderd

Signalen van pesten – Thuis

 • Komt thuis met kapotte fiets, kleren of boeken
 • Heeft blauwe plekken, schrammen
 • Neemt geen klasgenootjes mee
 • Is bang om naar school te gaan
 • Kiest een onlogische route van en naar school
 • Slaapt onrustig en heeft nare dromen
 • Vraagt en/of steelt geld van familie
 • Niet uitgenodigd zijn voor feestjes
 • Overspannen en gestrest op zondagavond of aan het eind van een vakantie

Pesten gebeurt veel en overal. Echter, is het niet altijd even makkelijk te herkennen. Juist terwijl dit wel heel belangrijk is. We kunnen er namelijk pas iets aan doen, als we weten dat het speelt. Pesten kent namelijk verschillende psychische en lichamelijke klachten die niet bevorderend zijn voor de ontwikkeling van een kind. Zo hebben jongeren die gepest worden een grotere kans op het ontwikkelen van een depressie. Op de website van stoppestennu.nl staan een aantal signalen beschreven die voor ouders, verzorgers of leerkrachten kunnen bijdragen aan het signaleren van het pestgedrag. Het preventief signaleren hiervan kan bijdragen aan het minimaliseren van het pestgedrag.

Wil je hier meer over weten? Dan helpen wij daar graag bij! Zo geven wij voorlichtingen over pesten en plagen waarin we dieper ingaan op dit onderwerp.