Wanneer krijg je stress? Wat als er te veel van je gevraagd wordt? Wat kan je doen as je niet lekker in je vel zit? En hoe help je juist een ander die zich somber voelt? Het zijn geen dingen die je leert op school, maar waarom eigenlijk niet? Tijd om het te hebben over mentale gezondheid en het onderwijs.

Hoe gaat het met onze jongeren? 

In december 2023 had 37% van de jongeren last van psychische en mentale klachten, blijkt uit een onderzoek van het RIVM. Bijna de helft voelde zich eenzaam en had last van stress. Deze stress kwam vooral voort uit school en huiswerk, maar ook alle andere verplichtingen en verwachtingen die jongeren ervaren speelde een rol. Zelfs de stijging van de prijzen in Nederland blijkt zorgen te veroorzaken bij de jeugd.  

Ook suïcide speelt onder deze jonge en kwetsbare doelgroep. Ruim 15% van de jongeren denkt weleens (of vaker) serieus aan zelfdoding. Dit zijn cijfers die schreeuwen om hulp. Maar wie staat deze groep bij en biedt ze de juiste handvatten?  

Mentale gezondheid en het lespakket 

In dit artikel lees je hoe de helft van de Nederlandse jongeren aangeeft dat er op school weinig tot geen aandacht wordt besteed aan mentale gezondheid. Dit terwijl veel jongeren hier wel behoefte aan hebben. Is wiskunde dan belangrijker dan voor jezelf zorgen? Want waar leerlingen wel les krijgen over topografie, de Tweede Wereldoorlog en het plantenrijk, leren ze weinig over mentale klachten en het ontstaan hiervan.  

Mentale gezondheid komt dus niet voor in het lespakket. Lian Wijnholt (gedragswetenschapper), schrijft in de Volkskrant het volgende: ‘’Ik pleit voor het opnemen van psychologielessen in het voortgezet onderwijs, zodat jongeren toegang krijgen tot betrouwbare informatie, meer inzicht krijgen in hun eigen belevingswereld en nog belangrijker, de regie kunnen voeren over hun eigen ontwikkeling. Immers, je kunt pas jezelf begrijpen en je gedrag aanpassen, wanneer je kennis hebt van de onderliggende oorzaken van die gedragingen. Het uiteindelijke doel? Een veerkrachtige, weerbare en mentaal gezonde generatie.’’ 

Voorlichting in mentale gezondheid  

Naast een hoge werkdruk, missen veel leerkrachten echter de kennis over mentale gezondheid. Kunnen we dan van hen verwachten dat zij mentale gezondheid in hun lespakket opnemen?

Het team van Voorlichting op Scholen kan hierin ondersteunen. Met veel verschillende sprekers die de juiste kennis over (en diverse ervaringen binnen) mentale gezondheid hebben, waaronder een universitair geschoolde gezondheidspsycholoog. Samen hebben we de voorlichting Mentale Gezondheid gecreëerd om het bewust zijn te vergroten in het onderwijs en handvatten te bieden aan leerlingen.  

Naast een voorlichting in de klas, bieden we ook een ouderavond aan over dit onderwerp. Liever als docent up-to-date zijn? Neem dan hier contact met ons op.