Sociale druk, nieuwsgierigheid, sensatie zoeken, zelfmedicatie, gebrek aan voorlichting of coping met problemen thuis of op school. Allemaal redenen voor jongeren om te gaan experimenteren met middelengebruik. Helaas zijn zij zich niet (altijd) bewust van de risico’s die dit met zich meebrengt.  

Middelengebruik onder scholieren 

Uit het onderzoek van het Trimbos instituut van 2021 naar middelengebruik onder scholieren, blijkt dat onder scholieren van 12 tot 16 jaar, bijna 50% ervaring heeft met alcoholgebruik. Daarnaast heeft 17% gerookt, 10% heeft cannabis geprobeerd en 2% heeft XTC gebruikt. Er is bijna geen verschil meer tussen jongens en meisjes in het gebruik van deze middelen. 

De risico’s op een rijtje 

  • Gezondheidsrisico’s: experimenteren met drugs zoals cannabis, cocaïne, XTC of methamfetamine kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen, waaronder verslaving, hersenschade, hartproblemen, leverziekten en longaandoeningen. Alcoholgebruik op jonge leeftijd kan leiden tot leverproblemen, hersenschade, vertraagde ontwikkeling en groei. Maar ook een verhoogd risico op verslaving op latere leeftijd is aanwezig. 
  • Psychologische risico’s: het gebruik van drugs kan leiden tot psychische stoornissen zoals depressie, angststoornissen, psychose en suïcidale gedachten. Regelmatig middelengebruik kan leiden tot problemen met geheugen, concentratie, oordeelsvermogen en impulsbeheersing. 
  • Sociale risico’s: middelengebruik kan leiden tot conflicten met familieleden, vrienden en autoriteiten. Wat kan leiden tot eenzaamheid en problemen in relaties. Het kan ook leiden tot problemen op school, zoals verminderde prestaties en disciplinaire maatregelen. 
  • Juridische risico’s: het bezit, gebruik of verspreiden van illegale drugs kan leiden tot juridische problemen, waaronder arrestatie en boetes. Maar denk ook aan strafrechtelijke vervolging en een strafblad, dit kan ernstige gevolgen hebben voor toekomstige kansen op werk, onderwijs en reizen. 

Liever voorkomen dan genezen 

Onze voorlichting Drank en Drugs zorgt ervoor dat jongeren zich bewust worden van deze risico’s. Ze leren over het belang van hun eigen wensen en grenzen. Maar ook de invloed van groepsdruk op het gebruik van drank en drugs komt ter sprake.  

Het hebben van open communicatie met ouders, leraren en andere vertrouwde volwassenen kan helpen bij het voorkomen van problematisch middelengebruik. Als ouder up-to-date- zijn? Lees dan hier over onze ouderavonden!