Uit onderzoek is gebleken dat op basisscholen wel eens naaktbeelden rondgaan en online shaming plaatsvindt. Dit gebeurt met name bij kinderen uit groep 7 en 8. Het bureau DUO Onderwijsonderzoek en het platform Pointer hebben via een enquête onderzocht wat er op dit moment speelt op basis- en middelbare scholen. Hiervoor vroegen de twee bedrijven aan medewerkers of online shaming wel eens voorkomt bij hen op school. Het is ernstig dat dit soort situaties zich voordoen, vooral bij jonge kinderen. Wat is online shaming en hoe kunnen we dit tegengaan?

Wat is online shaming?

Online shaming is een vorm van publieke vernedering, dit vindt voornamelijk via sociale media plaats. Hier hoort het ongewenst verspreiden van intieme beelden ook bij. Men kan naaktfoto’s heel snel verspreiden via sociale media. Daardoor kan de persoon in kwestie enorm beledigd raken.

Het kan heftige gevolgen hebben, zoals onzekerheid, angsten en misschien wel zelfmoordgedachten. Het openbaar vernederen online heeft veel effect op kinderen, omdat zij nog niet bepaalde gevaren van het internet kunnen inzien. Privacy-inbreuken en online onrechtmatige uitingen moeten snel en doeltreffend opgelost worden.

Bijna een kwart van de 400 respondenten geven aan online shaming met naaktbeelden te hebben ervaren bij kinderen uit groep 7 en 8. Sommige kinderen maakten intieme foto’s en video’s en anderen werden gefilmd onder de douche tijdens bijvoorbeeld schoolkamp. Het zijn heftige en ongeschikte beelden waar zij te jong voor zijn. In combinatie met de online samenleving kan dit ernstig uit de hand lopen.

Afspraken en ons advies

De respondenten gaven ook aan dat er helemaal geen afspraken over dit onderwerp zijn gemaakt. Het is voor hen onduidelijk wat ze moeten doen, zodra online onrechtmatige uitingen worden geplaatst op sociale media. Het is van belang dat elke medewerker van een school weet dat het speelt, wat het inhoudt en hoe ermee om te gaan.

Ons advies is om hierover duidelijke afspraken te maken met alle medewerkers van de basisschool. Zorg ervoor dat iedereen op de hoogte is van het onderwerp. Daarnaast is het belangrijk om dit met de kinderen bespreekbaar te maken. Geef hen les over online shaming en laat de kinderen hun verhalen delen.

Wij kunnen jouw school helpen met het voorlichten van kinderen op het gebied van online shaming. Ons ambitieuze team geeft voorlichtingen over verschillende onderwerpen die belangrijk zijn voor kinderen om over te weten. Interesse? Neem gerust contact met ons op!