De laatste lockdown tijdens de corona crisis heeft de psychische gezondheid van jongeren flink onder druk gezet. Ruim 20 procent van de jongeren overwoog zelfmoord tijdens de laatste lockdown. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, beter bekend als het RIVM.

Stijging in zelfmoordgedachten

Bijna zesduizend jongeren tussen de 12 en 25 vulde een vragenlijst in over de periode december 2021 tot en met februari 2022. Op dit moment zat Nederland in een lockdown. Maar liefst 22 procent gaf aan dat zij in die periode serieus hebben nagedacht over het plegen van zelfmoord. Niet alleen namen de zelfmoordgedachten onder jongeren toe. Huisartsen zagen in dezelfde zelfde periode een stijging van 37 procent in het aantal jongeren dat kampte met suïcidale gedachten en pogingen tijdens huisartsbezoeken. Het aantal zelfdodingen onder jongvolwassen steeg met 15 procent. Ook het aantal jongeren dat zich aanmeldden bij de GGZ steeg met 15 procent.

Extra kwetsbare jongeren

Jongeren die al langer kampten met psychische klachten, hadden het vaakst last van zulke gedachten. Deze jongeren waren tijdens de corona crisis extra kwetsbaar, vooral in een lockdown. Het Centraal Bureau voor de Statistiek, het CBS, bracht onlangs naar buiten dat van alle leeftijdsgroepen het geluk van de jongvolwassen het hardst daalde tijdens de pandemie. De vraag gaat vooral hoe serieus deze zelfmoordgedachten zijn. Er zijn namelijk een hoop gevallen waarin jongeren zelfmoord wel eens overwegen maar hier gelukkig niet naar handelen. Hoe vaker deze gedachten plaatsvinden, hoe groter de kans is dat er ook daadwerkelijk naar wordt gehandeld. 

Eenzaamheid

Eenzaamheid was een veelvoorkomende klacht ten gevolge van de corona crisis. Maar liefst drie op de tien Nederlanders gaf aan last te ervaren aan deze zogeheten ‘corona-eenzaamheid’. Vooral onder jongeren was een flinke stijging te zien, juist terwijl veel mensen eenzaamheid associëren met ouderdom. Jongeren voelen zich al snel eenzaam bij een gebrek aan sociale relaties en/of als zij zich voor een langere tijd minder verbonden voelen met een groep. Tijdens de corona crisis werd dit voor een langere tijd ten strengste afgeraden en dat heeft zeker impact gemaakt. 

In onze interactieve workshop over Eenzaamheid staan we onder andere stil bij de psychische impact die de corona crisis heeft gemaakt. Daarnaast zullen we dieper ingaan op het onderwerp en stellen we de leerlingen een aantal verschillende vragen omtrent dit onderwerp. Het doel van de workshop is om meer bewustzijn te creëren over eenzaamheid, maar ook om het onderwerp meer bespreekbaar te maken binnen de school.