Lessenreeks op maat voor leerlingen uit speciaal onderwijs

Onze uitdaging

Het Kentalis College in Zoetermeer benaderde ons met de vraag of wij voorlichtingen rondom social media wilde verzorgen. Een top initiatief, maar wel een uitdaging voor ons als organisatie. Het Kentalis College in Zoetermeer is een cluster 2 school waar leerlingen met gehoorverlies of een taalontwikkelingsstoornis onderwijs aan de praktijkroute volgen. We hebben ervaring met het speciaal onderwijs, maar dit vroeg toch om een iets andere aanpak.

Onze aanpak

Om de informatie zo goed mogelijk over te brengen, moesten we onze inhoud en manier van presenteren aanpassen. Bij de voorlichting in de klas hebben we meer gebruik gemaakt van visuele aspecten en hadden we ook een gebarentolk ter beschikking. Na afloop van de voorlichtingen hebben we ook met het team gezeten om de lessen nog wat aan te passen, zodat het de volgende les nóg beter zou aansluiten bij de doelgroep. Ook bij de docententraining en ouderavond was een gebarentolk aanwezig om de boodschap zo goed mogelijk over te brengen.

Resultaat

Verschillende voorlichtingen in de klas, een docententraining en ouderavond. Elke leerling, docent en ouder die het wilde, kon de voorlichting of training volgen door de live vertaling van een doventolk. De deelnemers hebben meer kennis, weten hoe ze met bepaalde situaties om moeten gaan en zijn weerbaarder op het gebied van social media. Veel positieve reacties, geopende ogen en een intensievere samenwerking richting volgend jaar als gevolg van dit succes. Wij kijken ernaar uit! 

Logo Kentalis Zoetermeer

Wat hebben we gedaan?

Serena van ‘Voorlichting op scholen’ heeft bij ons op school 3 lessen gegeven over het online omgaan met elkaar, cyberpesten en onzekerheid door social media. De leerlingen keken elke keer uit naar een bezoekje van Serena. Voorlichting op scholen dacht met ons mee om het lesaanbod zo geschikt mogelijk te maken voor onze doelgroep (leerlingen die doof of slechthorend zijn en leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis). Gaandeweg de training werden de lessen aangepast aan het niveau en de behoefte van de leerlingen. Via de mail ging het overleg met Lars heel makkelijk en konden we het lijntje kort houden.

Roy heeft een ouderavond verzorgd, zowel fysiek als digitaal. Deze was leuk, interessant en informatief. Ook de teamtraining werd goed ontvangen. Omdat dit onderwerp actueel blijft en er wat mij betreft niet genoeg aandacht aan besteed kan worden, zouden de lessen van Voorlichting op scholen ook in de toekomst heel nuttig en leuk voor onze school zijn!

Marianne van Kentalis Zoetermeer

Leerkracht en intern begeleider

Hier ook met jouw school staan binnenkort?
Neem contact op en daag ons uit.