Projectdag met verschillende voorlichtingen aan 9 klassen tegelijk

Onze uitdaging

Jongeren komen in aanraking met veel verleidingen en nieuwe situaties. Een (middelbare) school kan een belangrijke rol spelen op het gebied van kennisvoorziening en preventie. Het Melanchthon Bergschenhoek begrijpt dat en geeft hierin het juiste voorbeeld. Zij wilden dat zowel de 9 eerstejaars klassen als de 9 tweedejaars klassen drie voorlichtingen kregen over verschillende belangrijke thema’s. Daarnaast kregen we het verzoek of de eerstejaars (en de tweedejaars) tegelijk voorlichting konden krijgen. 

Onze aanpak

We hebben overleg gehad met de school en samen naar een passende oplossing gezocht om de voorlichtingen tegelijk te kunnen geven. Uiteindelijk hebben we gezamenlijk besloten om 9 klassen samen te voegen naar 5 klassen. 

Wat betreft de thema’s waren er ook nog vragen vanuit de school. Ze hadden wel een idee waarover de voorlichtingen moesten gaan, maar konden dit nog niet specifiek benoemen. Wij hebben ons aanbod besproken en zijn uiteindelijk tot het volgende gekomen: Social Media, cyberpesten, vapen/roken voor de eerstejaars. Social Media, sexting, vapen/roken voor de tweedejaars.

Omdat dit het eerste jaar van de samenwerking was, hebben we besloten om het grootste deel van de thema’s en inhoud te laten overlappen. Uiteindelijk waren we drie donderdagen op rij met vijf sprekers aanwezig bij het Melanchthon Bergschenhoek om de voorlichtingen aan de tweedejaars te verzorgen. Voor de eerstejaars hebben we twee ‘projectdagen’ gepland (op de ene dag 4 klassen en op de andere dag 5 klassen), waarbij alle drie de thema’s voorbijkwamen.

Resultaat

Leerlingen hebben veel kennis gekregen over verschillende thema’s, maar hebben ook geleerd om de thema’s bespreekbaar te maken. Er is hoofdzakelijk gericht op preventie, herkennen van bepaald gedrag en begrip hebben voor elkaar. Onze sprekers kregen veel positieve reacties vanuit de leerlingen en de docenten. Een reden voor de school om direct met ons vooruit te kijken richting volgend schooljaar, een mooier compliment kan je niet krijgen! 

logo Melanchton Bergschenhoek

Wat hebben we gedaan?

Wendy van Melanchton Bergschenhoek

Open allemaal Whatsapp op je telefoon en kijk bij instellingen. Wie heeft zijn account op openbaar staan?’. Bij zowel docenten, ouders als leerlingen gingen er bij deze vraag veel handen de lucht in. Van alle drie de groepen had een groot deel geen idee dat je account op Whatsapp ook op privé kan staan. Daarom kwam de voorlichting social media als geroepen! Tijdens drie mentorlessen hebben onze leerlingen van klas 2, en tijdens een aparte voorlichting ook hun ouders en docenten, les gehad over social media op een hele positieve manier.

Leerlingen werd niet verteld dat hun telefoon weg moet of dat alle apps slecht zijn, maar ze werden wel door de trainer gewezen op de gevaren die er bijvoorbeeld voor hun privacy kunnen ontstaan. De trainers waren zelf ook nog allemaal vrij jong, dat sloot goed aan bij de belevingswereld van onze leerlingen. Dit jaar hebben wij vooral het thema social media aan de leerlingen aangeboden, maar we willen dit zeker gaan uitbreiden volgend jaar, met bijvoorbeeld lessen over groepsdruk of alcohol. Wij vonden de lessen zeer geslaagd en ook de leerlingen en hun ouders waren positief. Wij hopen hiermee de leerlingen een beetje te hebben voorbereid op een veilige digitale toekomst.

Wendy van Melanchton Bergschenhoek

Teamleider eerstejaars en tweedejaars

Hier ook met jouw school staan binnenkort?
Neem contact op en daag ons uit.