Uit een recent onderzoek van de SNS Bank is gebleken dat veel Nederlandse jongvolwassen tussen de 18 en 35 jaar vaak niet beschikken over voldoende kennis over geldzaken. Hieruit volgt dat zij niet altijd in staat zijn om juiste keuzes te maken. Of hierdoor onbedoeld een fout maken. Slechts 22% van de jongvolwassen begrijpt altijd alles van de brieven die ze krijgen van instanties zoals de Belastingdienst of de zorgverzekeraar.

Moeilijke financiële begrippen

Niet altijd iedereen begrijpt wat er in financiële brieven staat. Mede dankzij moeilijke vaktermen en lange zinnen ervaart maar liefst één op de vijf jongeren moeite met het begrijpen van deze brieven. En dat gebeurt volgens veel jongeren niet geheel onbewust. Uit het onderzoek van de SNS Bank bleek namelijk ook dat veel jongeren denken dat er expres moeilijke termen worden gebruikt. Maar liefst 42% denkt dat dit bewust wordt gedaan.

71% van de Nederlandse jongvolwassenen zet Google in als hulpbron voor de betekenis van veel financiële begrippen. Daarnaast zijn ook vrienden en familie een belangrijke bron van hulp. Het onderzoek bevestigde namelijk ook dat 40% van de jongvolwassen in de afgelopen maand nog bij iemand aanklopte om uitleg te krijgen over onbekende financiële begrippen. Het waren vooral de lastige vaktermen (67%) en onduidelijk lange zinnen (39%) die voor problemen zorgde. En dat is juist voor de doelgroep 18 tot en met 35 jaar van groot belang. Zij maken veel financiële keuzes voor het eerst. Denk hierbij aan een eerste baan of een eerste huis. Het is tijd dat serieuze stappen worden gezet om te zorgen dat onbegrijpelijke taal niet voor verdere financiële ongelijkheid gaat zorgen.

Een groot gevaar

Voor veel jongvolwassenen kunnen zich gevaren voordoen wanneer zij niet begrijpen wat er in brieven of contracten beschreven staat, zegt Marieke Tiesinga, strategisch adviseur bij de SNS Bank. “We zien dat jongeren gemakkelijk leningen afsluiten zonder dat ze weten dat het een lening is. Denk aan een telefoonabonnement waarbij je elke maand een deel van je telefoonrekening aflost. Ook dat is gewoon een lening. En ook die kan leiden tot een BKR-registratie. Op het moment dat je een andere lening wilt, bijvoorbeeld voor een hypotheek, kan dat ook weer gevolgen hebben.”

Taal hoort geen barrière te vormen. De SNS Bank heeft dan ook per direct een meldpunt geopend zodat consumenten direct aan hen duidelijk kunnen maken waar ze onbegrijpelijke taal van SNS tegenkomen. Dit kan via ditbegrijpikniet@sns.nl. Als organisatie zijnde staan wij hier volledig achter. Wij zijn ons bewust dat er op financieel vlak veel kan veranderen zodra jongeren de leeftijd van achttien jaar bereiken. Daarom staan wij in onze voorlichting ‘Omgaan met geld‘ ook specifiek stil bij de financiële veranderingen die je tegen kunt komen zodra je achttien wordt. Ook wij zijn van mening dat taal geen barrière hoort te zijn. Meer weten? Klik hier.