Het aantal eenzame jongeren is in de afgelopen jaren toegenomen. In 2019 gaf 9% van de jongeren tussen de 15 en 25 jaar aan te kampen met gevoelens van eenzaamheid. In 2021 stond dit aantal op 14%. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Emotionele eenzaamheid

Emotionele eenzaamheid is het missen van een hechte emotionele band met iemand. Bijvoorbeeld het missen van een vriend(in), vertrouwenspersoon of partner, waarmee je een diepere emotionele connectie kunt aangaan. Het CBS heeft op de eerste dag van de Week van de Eenzaamheid cijfers naar buiten gebracht over emotionele eenzaamheid onder jongeren. In 2021 gaf 14% van de jongeren aan zich eenzaam te voelen. In 2019 lag dit percentage op 9%. Deze toename is opvallend. Voorheen scoorden namelijk vooral ouderen hoog.

De impact van de coronacrisis

De coronapandemie heeft volgens het CBS een grote invloed gehad op deze stijging van emotionele eenzaamheid onder jongeren. Het hebben van sociaal contact werd tijdens de coronacrisis afgeraden, met alle gevolgen van dien. Uit eerder onderzoek bleek dat gemiddeld 37% van de jongeren last heeft gehad van eenzaamheid tijdens de coronacrisis. Het gemis van sociaal en fysiek contact was vaak groot. Denk hierbij aan: ontmoetingen, fysiek contact, face-to-face afspreken, en nieuwe sociale ervaringen op kunnen doen. Deze vormen van contact zijn belangrijk om mensen te leren kennen en een emotionele relatie op te kunnen bouwen. Maar dit was helaas voor een lange tijd minder toegankelijk. Juist jongeren hadden hier opmerkelijk veel last van, omdat zij nog volop bezig zijn met het opbouwen van een sociaal netwerk.

Helaas zijn de gevolgen ook na de coronacrisis nog steeds merkbaar. Jongeren hebben moeite met het opnieuw opbouwen van sociaal contact. Niet iedereen pakt dat even makkelijk weer op. Herken je jezelf hierin? Dan kun je dat ervaren als vervelend. Daarnaast kun je minder makkelijk aansluiting vinden bij andere jongeren. Jongeren die al eenzaam waren tijdens de coronacrisis, kunnen dat nog steeds zijn, omdat het alleen zijn een ‘nieuw normaal’ is geworden. Het zoeken van sociaal contact kan dan ook na de coronacrisis lastig zijn.

Samen maar toch alleen

Naast eenzaamheid dat ontstaat door een gebrek aan sociaal contact is er ook een andere vorm van eenzaamheid. Alleen zijn en je alleen voelen kunnen namelijk twee compleet verschillende dingen zijn. Jongeren met een groot sociaal netwerk kunnen eenzaamheid ervaren wanneer zij zich alleen voelen. Een voorbeeld hiervan zijn jongeren met een laag zelfbeeld. Zij hebben vaak behoefte aan bevestiging, die niet altijd door anderen gegeven wordt. Daarnaast kunnen jongeren zich ook alleen voelen wanneer ze ergens mee worstelen, maar hier niet over durven te praten. Je kunt je dan alleen voelen, ook wanneer er letterlijk vele mensen om je heen staan.

Oplossingen voor eenzaamheid

Het oplossen van eenzaamheid is helaas niet binnen een dag gebeurd, maar we kunnen er wel degelijk iets aan doen. Het is allereerst van groot belang dat er meer bewustzijn wordt gecreëerd! Weten dat iets speelt is namelijk het startpunt om iets te kunnen veranderen. En die verandering kan heel simpel zijn. Vraag gewoon eens aan een ander hoe het echt gaat. Met een beetje oog voor elkaar maken we al snel sociaal contact en kunnen we iemand het gevoel geven dat hij of zij er niet alleen voor staat. Daarnaast zijn er verschillende oplossingen voor eenzaamheid. Soms heeft een jongere meer behoefte aan het versterken van het sociale vangnet, het vergroten van de veerkracht of het ontmoeten van nieuwe mensen. We moeten als maatschappij meer oog hebben voor eenzame mensen, ook voor eenzame jongeren.

Mede door corona is eenzaamheid onder jongeren groter geworden en daar willen we graag iets aan doen. In onze Voorlichting Eenzaamheid streven we naar het creëren van een groter bewustzijn over dit onderwerp. Het doel? Dit onderwerp meer bespreekbaar maken!

Benieuwd naar de workshop of voorlichting? Je vind hier meer informatie!