Lessen in seksualiteit voor basis- en voortgezet onderwijs

De week van de lentekriebels komt er weer aan. Van 20 tot en met 24 maart zal er extra aandacht worden besteed aan lessen in seksuele vorming. Dit jaar staat de hele week in het teken van het thema ‘wat vind ik fijn’. Daarbij ligt een focus op het leren kennen van eigen wensen (en grenzen). In de praktijk blijkt dat dit hard nodig is. Veel lessen in seksuele vorming blijven toch (enigszins) beperkt. Tijd voor brede & leuke lessen in seksualiteit, waarbij kennis, bewustwording en het gesprek aangaan centraal staan!  

Dat dit onderwerp belangrijk is merken we in de praktijk. Lessen in seksuele vorming zouden veel verder moeten gaan dan enkel ‘voortplanting’ en ‘risicobeperking’. Er zou ook meer aandacht moeten worden besteedt aan bijvoorbeeld: gender, relaties, grenzen & wensen, seksueel (grensoverschrijdend)gedrag, diversiteit, intimiteit, en plezier. Daarover schreven we dit artikel.

Voor zowel het primair als het voortgezet onderwijs leveren wij voorlichtingen op maat. In het voortgezet onderwijs dagen wij met leerlingen uit om over verschillende aspecten na te denken en in gesprek te gaan. Wat betekent het nou precies, wat zijn ‘vastgeroeste’ normen & waarden, en hoe maken we seksualiteit beter bespreekbaar? Daarnaast ontwikkelden we voor het primaire onderwijs acht verschillende lessen voor Burgerschap, rondom het thema seksualiteit. In elke les bespreken we een aantal aspecten op een niet-gênante, maar interessante en leuke manier.  Dat brengt vaak veel meer moois teweeg dan alleen bewustwording en acceptatie.

Naast lessen voor leerlingen, behoort ook een ouderavond of docententraining tot de mogelijkheden. Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw school? Wij adviseren u graag.