Het nut van ouderavonden

Ouderavonden zijn een belangrijk onderdeel van de schoolperiode. Maar waarom worden ouderavonden georganiseerd? En waarom is een ouderavond belangrijk?

Contact tussen ouders en school

Een ouderavond is een belangrijk contactmoment tussen ouders en school. Het geeft elkaar letterlijk een gezicht. Niet alleen de school ziet de ouders achter een leerling, maar de ouders zien ook de gezichten van een school. Bovendien kunnen ouders elkaar ontmoeten op een ouderavond. Het creëert een samenwerkingsgevoel tussen betrokken partijen om een kind heen. Direct contact maakt een sterkere verbinding, waardoor beide partijen vaak makkelijker en sneller met elkaar kunnen communiceren.

Een ouderavond is informatie delen

Een ouderavond is ook belangrijk, omdat het een moment van informatieoverdracht is. Ouders krijgen belangrijke informatie van school over praktische zaken, gebeurtenissen, relevante thema’s, of over zijn of haar kind. Informatie komt vaak beter over op een ouderavond, simpelweg omdat ouders en school direct met elkaar in gesprek kunnen gaan. Informatie delen is dan een stuk sneller, praktischer en directer.

Ouderavonden is massabereik

Op een ouderavond is er vaak een grotere groep ouders aanwezig, een massapubliek. Of de ouderavond nu bestaat uit individuele oudergesprekken of een algemene bijeenkomst. Dit is het uitgesproken moment om meerdere ouders tegelijkertijd en vooral snel te kunnen bereiken.

Ouderavonden is het voorkomen of onderscheppen van problemen

Problemen worden uiteraard liever voorkomen dan genezen, maar contact tussen school en ouder speelt hierbij een belangrijke rol. Ouders en een school moeten elkaar kunnen bereiken om actuele thema’s bespreekbaar te maken. School kan bijvoorbeeld in voorlichtingen voorzien. Daarnaast is contact tussen ouders en school belangrijk wanneer er problemen zijn, op school of privé. Welke contactpersonen zijn er en wat kan er worden gedaan? Een ouderavond is een uitstekende kans hierover met ouders in gesprek te gaan!

Maak een ouderavond extra interessant met een voorlichting. Zo geef je niet alleen ouders, maar ook docenten actuele informatie over een belangrijk thema. Meer weten? Klik hier.