Leerlingen kunnen kunstmatig intelligente chatbots inzetten bij het schrijven van teksten

Technologische ontwikkelingen zorgen voor vooruitgang. Maar geldt dat ook voor functies als kunstmatig tekstschrijven? In het onderwijs vormt het een steeds groter probleem en vraagstuk.  Door de opkomst van kunstmatig intelligente chatbots zoals ChatGPT kunnen leerlingen teksten in een handomdraai laten schrijven. De teksten zijn vaak zo goed dat ze lastig van zelfgeschreven teksten te onderscheiden zijn. Het leidt tot veel vragen en discussies, vooral ook binnen het onderwijs. Hoe moeten we hiermee omgaan?

Wat is chatGPT?

ChatGPT is een chatbot opgericht door OpenAI die werkt op basis van kunstmatige intelligentie. In korte tijd kan dit programma met een simpele opdracht volledige teksten aanleveren. Dat kan voor tekstschrijvers een hoop tijd en moeite besparen. Daarnaast is deze chatbot een zeer verleidelijk middel voor leerlingen. Werkstukken, essays, en opdrachten kunnen namelijk binnen een handomdraai door de chatbot worden geschreven. We horen dit programma in de wandelgangen dan ook steeds vaker voorbijkomen.   

ChatGPT in het onderwijs

In het onderwijs zijn er zorgen over het gebruik van chatbots. Deze ‘neppe’ teksten zijn namelijk vaak nauwelijks van echt te onderscheiden. Ook plagiaatsystemen hebben moeite met het herkennen. Het is dan ook een dilemma, want hoe ga je dan om met opdrachten en essay toetsen? Leerkrachten lijken bij voorbaat 1.0 achter te staan.

Voor leerlingen biedt ChatGPT echter een uitkomst. Niet alleen het schrijven van teksten kan veel sneller, ook het maken van samenvattingen is zo gepiept. Dat scheelt vaak veel tijd en moeite. Daarnaast zijn de risico’s relatief klein, omdat het voor leerkrachten lastig is om te herkennen en te bewijzen dat een ingeleverde tekst geschreven is met behulp van kunstmatige intelligentie.

Nadelen van teksten schrijven met chatbots

Het schrijven van teksten met behulp van chatbots heeft meerdere nadelen voor scholen. Zo leren leerlingen zelf niet om teksten te organiseren, te schrijven en te redigeren. Leerlingen missen hierdoor bovendien een belangrijk denk- en ontwikkelingsproces. Ze hoeven niet zelf na te denken en hun gedachten of mening te organiseren tot een tekst. Daarmee leren ze dus niet zelfstandig goede teksten te schrijven. Terwijl dat juist vaak een kwestie van oefening baart kunst is. Door vaker teksten te schrijven en de bijbehorende denkprocessen te doorlopen, leer je beter en sneller schrijven. Het gebruiken van chatbots is dan ook een zekere vorm van gemak en luiheid.

Een ander nadeel is dat de chatbot niet altijd volledige teksten oplevert. De chatbot werkt op zinsstructuren, maar legt niet in alle gevallen de juiste verbanden. Daarnaast worden bronvermeldingen niet of niet nauwkeurig genoeg gemaakt. Het is dan ook altijd nodig om de gemaakte tekst te controleren.

Toch kan de chatbot een handige uitkomst lijken. Teksten die te ingewikkeld zijn kunnen worden aangepast aan je eigen niveau. Daarnaast kun je zelfs spelfouten toevoegen om het geheel geloofwaardiger te maken.

ChatGPT: handig of problematisch?

De chatbot kan handig zijn, maar levert ook problemen op. Voor leerlingen is handig, omdat het tijd en moeite kan schelen. Leerlingen die moeite hebben met schrijven kunnen niet alleen teksten makkelijker laten schrijven, maar zouden het ook kunnen gebruiken als inspiratie of hulpmiddel om dit beter te leren. Voor leerlingen is het echter belangrijk om de vaardigheden rondom tekstschrijven zelf te leren. Dat is een groot onderdeel van hun eigen ontwikkeling en is een voordeel voor hun carrière. De vraag is natuurlijk hoe onschuldig het is wanneer de chatbots worden ingezet voor teksten voor eigen gebruik, zoals samenvattingen.

Het gebruik van chatbots wordt echter problematisch op het moment dat leerlingen de teksten inleveren voor opdrachten of toetsen. Teksten zijn dan niet hun eigen intellectueel eigendom. Leerkrachten kunnen het lastig onderscheppen, waardoor ze er niet altijd op kunnen inspelen. Daarnaast is het schrijven van teksten op deze manier natuurlijk niet ethisch verantwoord. Het levert voor het onderwijs dan ook vaak problemen op.

Kortom, het kan zowel handig zijn als tot problemen leiden. Het leidt dan ook tot veel discussies, maar misschien moeten we nog leren hoe we slim kunnen omgaan met deze ontwikkelingen.