Dat sigaretten roken en alcohol drinken niet goed voor je lichaam zijn, weten de meeste mensen wel. Maar ook je mentale gezond kan lijden onder deze verslavende middelen.  

Onderzoek naar het verband  

Trimbos schrijft over het laatste onderzoek van de HBSC (Health Behaviour in School-aged Children). Het instituut, dat internationaal onderzoek doet naar de gezondheid en het welzijn van scholieren, onderzocht het verband tussen alcoholgebruik, roken en mentale gezondheid bij jongeren tussen de 12 en 16 jaar.  

Uit de uitslag blijkt dat alcohol drinken en roken samenhangen met een aantal mentale problemen onder jongeren. Het precieze verband is nog niet duidelijk vast te stellen. Wel is te constateren dat jongeren die in de afgelopen maand alcohol dronken of rookten, hun leven gemiddeld een lager cijfer geven.  

Dit bewijst niet dat alcohol drinken of roken de mentale gezondheidsproblemen bij jongeren veroorzaken. Het is bijvoorbeeld ook nog mogelijk dat jongeren alcohol drinken of tabak gebruiken om juist met spanningen of mentale problemen om te gaan.  

De cijfers 

48 procent van de scholieren tussen de 12 en 16 jaar hebben weleens alcohol gedronken en 17 procent heeft weleens gerookt. Dit zijn hoge cijfers. Heeft de rookvrije generatie gefaald? Ook blijkt het dat leerlingen van de VMBO-basis en kaderberoepsgerichte leerweg een hoger percentage rokers heeft. Dit geldt ook voor alcohol-, cannabis- en xtc-gebruik.  

Weerbaarheid en preventie  

Maar hoe zorgen we dat die cijfers zakken? Trimbos laat weten dat jongeren weerbaar maken helpt. Het risico dat jongeren zelf gaan drinken of roken is groter als dit in hun omgeving veel gebeurt. Dan moet je stevig in je schoenen staan om ‘nee’ te durven zeggen.  

Bekijk hier de voorlichting ‘Roken en vapen’, ‘Drank en drugs’ en ‘Mentale gezondheid‘. Ook hebben we een voorlichting over groepsdruk gecreëerd, vraag die hier aan.