Onderzoek over het gebruik in het uitgaansleven

Uit Het Grote Uitgaansonderzoek 2023 dat in februari uitgekomen is, blijkt een zorgwekkende toename van drugsgebruik onder uitgaanders in vergelijking met 2020. Opvallend is de stijging van het gebruik van 3-MMC, dat sinds oktober 2021 verboden is.

Het laatste-jaar-gebruik is gestegen van 8,9% in 2020 naar 33,7% in 2023. Ook 4-MMC, ecstasy en cocaïne laten stijgingen zien. Dit terwijl het gebruik van lachgas fors is afgenomen, van 35,2% naar 15,0%. Het percentage van uitgaand publiek dat helemaal geen drugs gebruikt, blijft op 25,5%.

De cijfers liegen niet

Alcoholgebruik blijft hoog met gemiddeld 7 glazen voor mannen en ruim 5 voor vrouwen tijdens het uitgaan. Roken tijdens het uitgaan blijft ook een ding. 58,9% van de uitgaanders heeft het afgelopen jaar tenminste één keer gerookt. Met de populariteit van vapes, is het vapen onder uitgaanders verdubbeld van 22,4% in 2020 naar 50,2% in 2023.

Het gebruik van 3-MMC valt extra op, niet alleen door de stijging, maar ook omdat 5,1% van de gebruikers het wekelijks gebruikt. Dit is het hoogste percentage na het gebruik van cannabis (wiet). Ondanks de toename geeft 33,7% aan te willen minderen, terwijl 12,5% volledig wil stoppen.

De negatieve effecten van cocaïne en ketamine zijn prominent. Gebruikers klagen over snelle hartslag, vermoeidheid, depressie, slaapproblemen en bloedneuzen. Bij ketamine ervaren 19,3% blaasklachten, wat kan wijzen op ernstiger urologische problemen bij langdurig gebruik van deze heftige drug.

Drogeren en onvrijwillig drugsgebruik

Opvallend is dat slechts één op de vijf uitgaanders die vermoedt gedrogeerd te zijn, zich meldt bij een arts of politie. Het onderzoek wijst daarnaast uit dat grensoverschrijdend gedrag in het uitgaansleven vaker vrouwen dan mannen als slachtoffer kent.

39,5% tot 71,3% van de mannen hebben ongewenst fysiek contact ervaren. Het is opvallend dat deze percentages variëren afhankelijk van de seksuele voorkeur.

Psychedelica in voordeel gebruiken

Ook blijkt dat sommige uitgaanders psychedelica zelf-therapeutisch gebruiken om psychische klachten te verminderen. Psychedelica is een bepaald soort klasse van drugs dat perceptie en stemming van de gebruiker kan veranderen. Dit resulteert vaak in visuele en auditieve hallucinaties, veranderingen in denkpatronen, gevoel van verruimd bewustzijn of spiritualiteit. Dit gaat vooral om paddo’s, ecstasy en ketamine.

Voorlichting over drank en drugs

Dit onderzoek, dat eens in de drie à vier jaar wordt uitgevoerd, biedt een waardevolle inkijk in de hedendaagse uitgaanscultuur en benadrukt de dringende behoefte aan preventie en bewustwording. Met deze duidelijke stijging is belangrijk dat jongeren over drank of drugs leren voordat ze hiermee in aanraking komen.

Met onze voorlichting over Drank en Drugs helpen wij mee aan de preventie van drugsgebruik onder jongeren. Hierin maken we onder andere verslaving en de negatieve gevolgen van gebruik (in de breedste zin van het woord) bespreekbaar.