Online lesgeven vereist andere competenties dan het lesgeven in de klas. Het pesten lijkt zelfs makkelijker geworden, maar hoe ga je daar als docent mee om?

Nadat de deuren van scholen gesloten moesten worden, moest er online les gegeven worden. Onderhand zijn de meeste leraren en leerlingen eraan gewend. Uit de laatste weken is wel gebleken dat online lesgeven en lesgeven in de klas twee hele andere dingen zijn. Er wordt niet alleen geklierd tijdens het online lesgeven, er is buiten het zicht van de camera ook pestgedrag aanwezig. Online pesten lijkt door deze ontwikkelingen toe te nemen. Hoe kan een leraar zich daarop voorbereiden?

Moeilijk te corrigeren

Iedereen gedraagt zich online anders. Je ziet de ander fysiek niet, je voelt je veiliger en anoniem. Ondanks dat de les online is, blijven scholieren de neiging hebben om grappen uit te halen en de les te verstoren. Het is ook heel makkelijk aangezien de leraar en klasgenoten niet zien wat iemand buiten het zicht van de camera doet, er kan dus niet gecorrigeerd worden. 

Grenzen opzoeken is makkelijker en niet alle leraren hebben het online lesgeven al helemaal onder de knie. Er zijn al online lessen die circuleren op WhatsApp, Instagram, TikTok en YouTube. Achter de rug van leraren worden grappen gemaakt, gechat en daarmee grenzen overschreden.

Afspraken ombuigen naar huidige situatie

Op de meeste scholen zijn regels met betrekking tot het smartphonegebruik. In de klas moet die in je tas of in een bakje, maar online wordt dit erg lastig. Handhaven is niet mogelijk. Het enige wat je kan doen, is ouders en leerlingen bewust maken van het feit dat je door een smartphone heel erg afgeleid wordt. 

Roddelen, foto’s delen en appen achter de rug van je docent is normaal niet toegestaan, daar verandert in principe weinig aan. Toch is het van belang om hier met je klas nieuwe afspraken over te maken, kijkend naar de huidige situatie.

Wat verwacht je van je leerlingen?

Een grapje in de klas moet kunnen, net zoals ‘vroeger’, maar pesten is en blijft niet toegestaan. Maak daarover ook afspraken, geef aan wat je van leerlingen verwacht en herhaal de regels tijdens de les, indien dit nodig is. Een aantal punten waar je afspraken over kan maken:

  • hoe wordt er in jouw les omgegaan met camera, chat en microfoon
  • online omgangsvormen 
  • veiligheid en privacy
  • aanwezigheid en op tijd inloggen in de online les

Zorgt dat de leerlingen bewust zijn dat:

  • de regels van het antipest- en sociale-mediaprotocol van de school ook gelden tijdens het online lesgeven
  • het wettelijk verboden is om stiekem screenshots en beledigende afbeeldingen te maken van leraren en medeleerlingen en deze te delen
  • er vanuit school verwacht wordt dat leerlingen en leraren respectvol met elkaar omgaan

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Misschien wel de beste manier om ervoor te zorgen dat de leerlingen zich aan de regels te houden, is door ze te betrekken in afspraken en regels die je opstelt. Uiteindelijk zijn de leerlingen het meest verantwoordelijk voor de sfeer in de klas. In gesprek blijven met leerlingen en vragen naar tips kan ook nooit kwaad!