Hoe organiseer je een goede ouderavond?

Een goede ouderavond is belangrijk. Niet alleen om als school een goede indruk te maken, maar ook om ouders en school aan elkaar te verbinden. Een kind is immers vele uren van het dagelijkse leven óf bij zijn/haar ouders óf op school te vinden. Ouders en school vormen dus een essentieel onderdeel van het leven van een kind. Maar hoe organiseer je een goede ouderavond? Wij voorzien je van 10 belangrijke tips om een succesvolle ouderavond te kunnen organiseren.

Verschillende tips voor het organiseren van een ouderavond

Tip 1: Zorg voor contact tussen school en ouders

Ouders en school zijn beide belangrijk in het leven van een kind. Het betrekken van ouders bij de school is dan ook een belangrijke stap om goede ouderavonden te kunnen organiseren. Zorg dat er contact is! Dan kun je ouders niet alleen makkelijker uitnodigen, maar kun je thema’s ook vaak beter afstemmen. Zorg er bijvoorbeeld voor dat er ruimte is voor ouders om ideeën aan te dragen of laat ze vooraf kiezen tussen twee thema’s. Ouders hebben hierbij dan een zekere inspraak en gevoel van betrokkenheid. Bovendien is er hierdoor een grotere kans op goede opkomsten.

Tip 2: Begin op tijd

Wellicht een logisch idee, maar het is wel cruciaal in het kunnen organiseren van een goede ouderavond. Zo moeten betrokkenen op voorhand op de hoogte worden gesteld om te kunnen komen. Daarnaast vergen bepaalde zaken enige voorbereidingstijd. Denk daarbij aan het vaststellen van een thema, het maken van een programma, en het regelen van een spreker. Een goede voorbereiding is echt het halve werk!

Tip 3: Kies een thema

Bedenk waarom je een ouderavond gaat organiseren. Wat wil je met een ouderavond bereiken? Kies bijvoorbeeld een thema dat actueel is, een thema dat aansluit op de ontwikkeling van kinderen of aansluit op de verbinding tussen ouder(s) en school. Dit kan je helpen een ouderavond met focus en structuur te creëren. Met een helder doel voor ogen kun je een ouderavond gerichter organiseren en indelen.

Tip 4: Zorg voor een duidelijk plan

Een goed plan zorgt voor een grotere kans op een succesvolle ouderavond. Bedenk wanneer, waar, tijdens welke tijden, en met welke ouders en docenten de ouderavond gehouden wordt. Stel ouders en docenten hier op tijd van op de hoogte! Zo vergroot je de kans op een goede opkomst. Bedenk daarnaast een duidelijk programma voor de ouderavond in relatie tot het thema. Zijn er bijvoorbeeld verschillende onderdelen in het programma? En welke elementen zijn er nodig om het thema te kunnen bespreken? Met een duidelijk plan verloopt een ouderavond overzichtelijk en met focus.

Tip 5: Zorg voor afwisseling

Voorkom langdradigheid en zorg voor afwisseling in het programma. Dit is niet alleen een stuk beter vol te houden, maar het zorgt er ook voor dat de aandacht beter behouden blijft. Wissel een praatje bijvoorbeeld af met individuele oudergesprekken of een voorlichting. Door afwisseling vergroot je de kans op een succesvolle ouderavond.

Tip 6: Maak het (inter)actief

Niemand zit te wachten op een eindeloos lange avond waarbij je enkel moet luisteren. Betrek ouders bij de ouderavond! Maak het actiever door ouders mee te laten praten tijdens een presentatie of laat ze naar verschillende plekken op een locatie gaan voor verschillende onderdelen. Zo wordt een ouderavond niet alleen (inter)actiever, maar is er ook meer ruimte voor communicatie tussen ouders en school!

Tip 7: Zorg voor vlotte, enthousiaste sprekers

Er is weinig vervelender dan te moeten luisteren naar een lome, langdradige of misschien zelfs saaie spreker. Bedenk dat ouders er zelf vaak al een (lange) werkdag op hebben zitten. Vlotte en enthousiaste sprekers zorgen voor een hoger energielevel en zijn prettiger om naar te luisteren. Zet bijvoorbeeld één van onze eigen sprekers in voor een interactieve voorlichting. Ouders staan bij een goede ouderavond eerder open voor interactie en kunnen de aandacht langer opbrengen. En laat dat er nou ook net voor zorgen dat informatie beter overkomt en beter wordt onthouden! Bovendien zorgt enthousiasme en energie voor een fijnere sfeer.

Zet je geen spreker in voor een groep ouders, maar zet je bijvoorbeeld eigen leerkrachten in voor individuele oudergesprekken? Enthousiasmeer dan de leerkrachten en geef ze een duidelijke instructie. Een goede ouderavond zorgt niet voor die klassieke inkakker, maar voor energie, inspiratie en verbinding!

Tip 8: Zorg voor technische en praktische ondersteuning

Een ouderavond organiseren is één deel van het werk, het succesvol kunnen uitvoeren een tweede. Bedenk vooraf welke technische en praktische middelen nodig zijn voor de uitvoering van een ouderavond. Afhankelijk van de locatie kunnen er specifieke middelen zoals zitplekken en ruimtes nodig zijn. Denk bovendien aan middelen die een spreker of docent nodig heeft om een gesprek te voeren of presenteren zoals geluidsversterking en presentatieschermen. Bedenk en organiseer deze zaken vooraf en voorkom gedoe op de ouderavond zelf!

Tip 9: Deel de informatie

Op een goede ouderavond breng je informatie duidelijk en helder over op ouders. Maar soms is die informatie ook snel weer vergeten. Belangrijke informatie kun je daarom het beste nog even kort samenvatten. Denk bijvoorbeeld aan een flyer of nieuwsbrief. Ouders kunnen informatie dan later nog eens teruglezen, waardoor de informatie vaak veel beter onthouden wordt.

Tip 10: Maak ruimte voor een gesprek

Een laatste, belangrijke tip draait om communicatie. Dat is essentieel in een goede samenwerking tussen school en ouders! Een ouderavond is een perfect moment om als school in gesprek te gaan met ouders. Zoals in tip 1 al werd genoemd is contact tussen ouder en school erg belangrijk. Maak hier gebruik van! Zorg er bijvoorbeeld voor dat ouders leerkrachten kunnen ontmoeten, vragen kunnen stellen, en weten wie belangrijke contactpersonen zijn binnen een school. Door ruimte te maken voor het gesprek, maak je ook ruimte voor verbinding tussen school en ouders!

Meer weten over interessante thema’s en voorlichtingen? Wij adviseren je graag. Neem hier contact met ons op!