Voordelen, nadelen en hoe om te gaan met ChatGPT in het onderwijs

ChatGPT is een krachtig taalmodel dat in staat is om tekst te genereren en te begrijpen. Sommigen juichen over de mogelijkheden die ChatGPT biedt. Maar er zijn ook zorgen over hoe dit nieuwe systeem het onderwijs zal beïnvloeden. ChatGPT biedt voordelen, maar ook nadelen. In dit artikel diepen we deze zorgen verder uit. We bespreken de voor- en nadelen en hoe het onderwijs om moet gaan met de opkomst van ChatGPT.

Voordelen van ChatGPT voor het onderwijs

Er zijn verschillende voordelen van het gebruik van ChatGPT in het onderwijs:

 1. Snel antwoord op vragen: ChatGPT kan snel antwoord geven op vragen van leerlingen en docenten, wat de leeromgeving efficiënter maakt.
 2. 24/7 beschikbaarheid: ChatGPT is altijd beschikbaar, zodat leerlingen en docenten informatie en antwoorden kunnen krijgen wanneer ze dat nodig hebben, zonder te wachten op schooltijd of een beschikbare docent.
 3. Personalisatie: ChatGPT kan op basis van de context en de informatie die het heeft, antwoorden personaliseren voor elke student.
 4. Veelzijdigheid: ChatGPT is getraind op veel verschillende onderwerpen, wat betekent dat het een breed scala aan vragen kan beantwoorden, van wetenschappelijke concepten tot praktische informatie en vaardigheden.
 5. Stimulatie van zelfstudie: Door de snelle toegang tot informatie en antwoorden, kunnen leerlingen zichzelf beter ontwikkelen en verder verdiepen in de onderwerpen die ze interessant vinden.
 6. Verbetering van de leerefficiëntie: Doordat ChatGPT snel antwoord geeft, kunnen leerlingen en docenten tijd besparen en zich concentreren op de inhoud die ze willen begrijpen, wat resulteert in een verbetering van de leerefficiëntie.

ChatGPT kan dan voor zowel leerling als docent voordelen opleveren. Het model is niet bedoeld om de menselijke docent te vervangen.

Nadelen van ChatGPT voor het onderwijs

Er zijn ook enkele nadelen van het gebruik van ChatGPT in het onderwijs:

 1. Onjuiste informatie: Omdat ChatGPT wordt gevoed door enorme hoeveelheden data van het internet, kan het soms informatie bevatten die onjuist, ongepast of achterhaald is. Docenten moeten hier rekening mee houden en ervoor zorgen dat de informatie die wordt gegenereerd door ChatGPT geverifieerd wordt voordat het aan leerlingen wordt gepresenteerd.
 2. Taalbeperkingen: ChatGPT is een model dat is getraind op tekst in het Engels. Het kan dus moeilijk zijn om het effectief te gebruiken voor talen die niet zo veel beschikbare data hebben om te trainen.
 3. Afhankelijkheid: ChatGPT kan in sommige gevallen problemen veroorzaken bij het onderwijs. Zoals het verminderen van de noodzaak voor leerlingen om hun eigen gedachten te vormen en te communiceren. Of het verminderen van de noodzaak voor docenten om zelf te onderwijzen.
 4. Menselijke fouten: ChatGPT is gebaseerd op machine learning en heeft niet de vermogens en inzichten van een menselijk docent. Hierdoor kunnen er fouten gemaakt worden in de antwoorden.
 5. Beperkte sociale interactie: Omdat ChatGPT geen fysiek wezen is, kan het geen sociale interactie aangaan met leerlingen, wat een belangrijk aspect is van het onderwijs.
 6. Beperkte creativiteit: ChatGPT is zeer gericht op feiten en logica, en minder gericht op creativiteit en verbeeldingskracht, wat noodzakelijk is in het onderwijs.
 7. Kwaliteit van opleiding: Hoewel ChatGPT opgeleid is door OpenAI, is het nog steeds beperkt in zijn capaciteiten en niet in staat om op dezelfde manier te onderwijzen als een menselijke docent.
 8. Morele overwegingen: Het gebruik van chatbots in het onderwijs kan ethische overwegingen oproepen, zoals de vervanging van menselijke docenten door technologie en de impact op werkgelegenheid.

Hoe moet het onderwijs omgaan met ChatGPT?

Om het onderwijs effectief te laten omgaan met ChatGPT, zijn hier enkele aanbevelingen:

 1. Verifieer informatie: Voordat informatie die is gegenereerd door ChatGPT aan leerlingen wordt gepresenteerd, moet deze informatie geverifieerd worden door docenten. Dit kan worden gedaan door bijvoorbeeld bronnen te controleren, of door de informatie te vergelijken met andere bronnen.
 2. Bewustwording: Het is belangrijk dat docenten en studenten zich bewust zijn van de mogelijkheden en beperkingen van ChatGPT.
 3. Gebruik ChatGPT als hulpmiddel: ChatGPT is een hulpmiddel en geen vervanging voor menselijke interactie en onderwijs. Docenten moeten ChatGPT gebruiken om hun les te ondersteunen en niet om de les te vervangen.
 4. Continu evalueren: Het is belangrijk om regelmatig de effectiviteit van het gebruik van ChatGPT in de klas te evalueren.
 5. Integratie: ChatGPT kan worden geïntegreerd in de dagelijkse activiteiten van het onderwijs, zoals opdrachten, discussies en projecten.
 6. Toezicht: Het is belangrijk om het gebruik van ChatGPT te bewaken en te evalueren om ervoor te zorgen dat het niet ten koste gaat van de kwaliteit van het onderwijs.
 7. Verantwoordelijkheid: Docenten moeten verantwoordelijkheid nemen voor het onderwijzen van ethische en verantwoorde manieren om met AI-tools, zoals ChatGPT, om te gaan

Conclusie: ChatGPT goed of fout voor het onderwijs?

ChatGPT is geen “goed” of “fout” voor het onderwijs, maar eerder een hulpmiddel. Het heeft zowel voordelen als nadelen. Het belangrijkste voor het onderwijs is om op een verantwoorde manier om te gaan met ChatGPT. Het kan bijvoorbeeld ingezet worden als een virtuele assistent voor leerkrachten en studenten. Daarmee hebben ze bijvoorbeeld snel en gemakkelijk toegang tot informatie en antwoorden op vragen. Docenten kunnen met ChatGPT daarnaast bepaalde taken automatiseren. ChatGPT kan taken als het beantwoorden van herhalende vragen, het beoordelen van opdrachten en het verstrekken van feedback overnemen. Op deze manier kan ChatGPT helpen bij het verbeteren van de efficiëntie en effectiviteit van het onderwijs.

In het algemeen is het belangrijk om te onthouden dat ChatGPT een hulpmiddel is. Het is geen vervanging voor menselijke docenten of de menselijke verantwoordelijkheid om kwalitatieve informatie te verstrekken en te beoordelen.

Belangrijk

Verrassing! Bovenstaande tekst is bijna volledig geschreven door ChatGPT. Ook over ‘zichzelf’ kan de chatbot dus een kritische tekst schrijven. Wij voegden er enkel tussenkopjes, een afbeelding en een link aan toe. En we plaatsen op drie punten een punt in plaats van een komma. Daarmee kwam de tekst als ‘goed’ door tekst beoordeling systemen heen. Eerdere (zelf geschreven) artikelen over de chatbot vind je hier.

Onze conclusie is dat ChatGPT inderdaad redelijke teksten kan schrijven. Maar we vonden ook een aantal belangrijke knelpunten. De tekst bevat grammaticale fouten, zinnen zijn erg lang, zinnen zijn veelal in de lijdende vorm geschreven, de tekst is vaak lastig te lezen, en er missen bepaalde aspecten in de kritische reflectie. De tekst kan daarnaast een eenzijdig beeld geven. Dit maakt

Desalniettemin, is deze kunstmatig gegenereerde tekst relatief goed. We houden verdere ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Artikelen over ChatGPT vind je hier.