Ecstacy, 3-MMC, lachgas, cocaïne en cannabis. Het zijn verschillende soorten drugs die in Nederland gebruikt worden. Hoewel we vaak aan volwassenen (18+) denken als we het hierover hebben, komen jongeren onder deze leeftijd hier soms ook mee in contact. We willen ze behoeden, voorlichten en bewustmaken. Maar hoe doe je dit zonder ze nog nieuwsgieriger te maken naar deze verslavende en gevaarlijke middelen?  

Bewust maken door voorlichting 

De jeugd leest erover op social media, hoort verhalen van vrienden of ziet drugsgebruik zelfs van dichtbij gebeuren. Het kan ervoor zorgen dat ze op jonge leeftijd al nieuwsgierig worden naar deze middelen. Experimenteren kan gevaarlijk zijn, al helemaal als je je niet bewust bent van de effecten en risico’s van een bepaald middel. Om deze reden is het gesprek aangaan over dit onderwerp belangrijk.  

Wij bieden voorlichtingen aan binnen het thema Drank en Drugs. Hiermee zorgen we ervoor dat leerlingen (maar ook ouders) de risico’s kennen en kritisch nadenken over drank- en drugsgebruik.  

Moeilijk onderwerp 

Volgens het Trimbos is communiceren over drugs ingewikkeld. Ook wij lopen hier tegenaan. We zetten de doelgroep met onze voorlichting aan tot nadenken. Hiermee willen we verschil maken en zorgen voor preventie. Het onderwerp ‘drank en drugs’ prikkelt en een verkeerde aanpak in communicatie kan zorgen voor ongewenste effecten. Het is namelijk niet de bedoeling om gebruik te normaliseren of leerlingen nog nieuwsgieriger te maken.  

Zo doen we dat 

We zijn zeer secuur over hoe wij dit onderwerp aankaarten bij de jeugd. Zo houden onze sprekers zich aan de tips die het Trimbos voorstelt. Dit zijn onder andere:  

  1. Gebruik geen stigmatiserende woorden. Dit brengt mensen die problemen hebben met drugsgebruik schade toe. Ook het benoemen van het gebruik van middelen onder een groep, kan bijdragen aan stigma over die groep. Voorbeeld: Blijf weg van frases als ‘jongeren gaan voor het grote geld’ etc. Dit zet een positieve norm neer dat het aantrekkelijk is om de drugscriminaliteit in te gaan.  
  1. Waarschuw alleen voor reële risico’s en maak deze niet groter dan ze zijn. Als je toch kiest voor een waarschuwende boodschap, koppel daar dan een realistisch handelingsperspectief aan. 
  1. Blijf feitelijk en neutraal. Zeg bijvoorbeeld niet dat een middel heel populair is of dat het ‘enorm’ is toegenomen. 

Contact 

Vragen of benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.