Is cybercriminaliteit onder jongeren populairder?

Het aantal zaken rond cybercrime zijn hoog. Zo werden er in 2022 bijna 14.000 zaken van cybercrime bij de politie geregistreerd. En dat is nog maar het topje van de ijsberg, omdat vele daders lastig te pakken zijn. Bij deze misdrijven zijn relatief vaak jongeren betrokken. Jonge daders delen hun misdaden en tips ook nog eens actief op sociale media onder de hashtag F-game. Uit cijfers van het OM, opgevraagd door de NOS bleek dat in 2021 47% van de daders jonger dan 21 jaar was. Dit artikel leidde zelfs tot Kamer vragen, die recent werden beantwoord door de minister.

Wat is cybercriminaliteit?

De politie definieërt Cybercrime of cybercriminaliteit als volgt: “Het betreft misdaden die gepleegd worden met een ICT-middel, dus een computer, smartphone, smartwatch of tablet, gericht op een ander ICT-middel. Voorbeelden zijn: een virus verspreiden op andere computers, hacking , DDoS-aanvallen, ransomeware en malware.” Digitale criminaliteit gaat daarnaast over zaken zoals fraude plegen via online middelen, online bedreigingen en internetoplichting.

Jonge cybercriminelen

Cybercriminelen worden als ‘jong’ gecategoriseerd tot een leeftijd van 25 jaar. Vooral op het gebied van internetoplichting komt cybercrime in grote aantallen voor onder jongeren. Jonge cybercriminelen plegen online fraude door het nadoen van iemand via Whatsapp, het plaatsen van valse Marktplaats-advertenties, phishing, en door zich voor te doen als medewerkers van een gerenommeerd bedrijf.

Uit de cijfers van de NOS blijkt dat 47% van de daders jonger is dan 21 jaar. Het is belangrijk daarbij te benoemen dat dit over 2021 gaat. Desalniettemin lijdt het artikel tot Kamer vragen. Minister van Justitie en Veiligheid Yeşilgöz-Zegerius beantwoordde deze recentelijk. De minister stelt dat uit de huidige gegevens nog niet naar voren is gekomen dat jongeren recent steeds vaker betrokken zijn bij cybercrime. De cijfers voor 2022 zijn in het eerste kwartaal van 2023 pas bekend. Daarom kan er nog geen uitspraak worden gedaan over 2022 of 2023. De minister laat wel een onderzoek uitvoeren naar de daders achter cyberdelicten, om meer te weten te komen over het aandeel van jongeren in cybercriminaliteit.

Met cybercrime hebben daders vaak geen echt persoon voor zich staan. Daardoor zijn veel cyber-criminele jongeren zich nauwelijks bewust van het leed dat zij hun slachtoffers aandoen. Zij zien de slachtoffers vaak niet in levende lijven, maar als ‘(gebruikers)naam’ op een scherm. Veel slachtoffers zijn op hun beurt bang voor veroordeling van hun omgeving en stappen niet altijd naar de politie.

Pronken met cybercrime: F-game

De jongeren die zich schuldig maken aan dit soort cybercrimes doen dit niet geheim. Onder de hashtag F-game, wat staat voor Fraudegame, delen zij online anonieme beelden over buit, tips en slachtofferinformatie. Zij delen dit vaak met anonieme accounts. Onder de hashtags F-game zijn op social media als Telegram, TikTok, Instagram en YouTube alleen al honderden berichten en foto’s te vinden. En dan hebben we het alleen nog maar over de openbaar zichtbare posts.

F-gamen en andere vormen van cybercrime worden door jongeren als een makkelijke manier gezien om snel geld te verdienen. Deze jongeren worden verleid door de relatief lagere pakkans. Daarnaast levert cybercrime vaak meer geld dan traditionele criminaliteit zoals een straatberoving. Bang om gepakt te worden lijken deze jonge criminelen niet.

Hackers terug op het goede pad: Hack­­_Right

Om jonge veroordeelden van cybercrime terug op het rechte pad te helpen, is in samenwerking tussen onder andere de politie en het OM het traject Hack_Right opgezet. Via dit traject krijgen jonge hackers de kans op het rechte pad te komen en hun cybertalenten op een positieve manier te ontwikkelen. Om voor dit traject in aanmerking te komen gelden de voorwaarden dat het misdrijf door de jongere bekend is, dit het eerste cyberdelict is en dat de jongere bereid is zichzelf op een positieve manier te ontwikkelen. Cybercriminelen leren onder andere wat er wel of niet is toegestaan online, wat de schade voor slachtoffers betekent, en hoe zij hun vaardigheden op een ethisch meer verantwoorde manier kunnen gebruiken. Verder zien we talloze concepten ontstaan met oplossingen voor cyber awareness, wat ook aangeeft dat het een steeds belangrijker onderwerp wordt.

Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen binnen thema’s voor jongeren? Dat kan hier.