De toenemende populariteit van 18+ games onder minderjarigen is een zorgwekkende ontwikkeling. Zelfs kinderen onder de leeftijd van negen jaar lijken deze games als vanzelfsprekend te beschouwen. Deze spellen zijn ontworpen en bedoeld voor volwassenen, maar worden vaak ook door kinderen gespeeld. Hoewel sommigen beweren dat het spelen van deze games onschuldig amusement is, zijn ze niet voor niets voor een bepaalde leeftijdscategorie bestempeld.

Leeftijdsclassificaties van games

De leeftijdsclassificaties van games zijn gebaseerd op de inhoud en thema’s die mogelijk ongeschikt zijn voor minderjarigen. Het PEGI-systeem wordt gebruikt om gamers te waarschuwen voor de inhoud en geschiktheid van games voor verschillende leeftijdsgroepen.

18+ games bevatten vaak expliciet geweld, intense scènes en volwassen thema’s zoals seksualiteit, drugsgebruik en grof taalgebruik. Jonge kinderen kunnen worden blootgesteld aan inhoud die ze nog niet volledig kunnen begrijpen of verwerken, wat kan leiden tot verwarring, angst of zelfs agressief gedrag. 18+ games zijn ontworpen voor volwassenen en sluiten niet aan bij het ontwikkelingsniveau van jongere spelers.

Risico’s van 18+ games voor de ontwikkeling van kinderen

Onderzoek heeft aangetoond dat blootstelling aan gewelddadige en expliciete inhoud in 18+ games invloed kan hebben op het gedrag van minderjarigen. Kinderen bevinden zich nog volop in hun emotionele, sociale en psychologische ontwikkeling. Daarnaast zijn ze nog niet in staat om fantasie en werkelijkheid goed van elkaar te onderscheiden. Kinderen vinden het dan lastig om te onderscheiden wat wel of niet normaal is in de echte wereld.

18+ games kunnen een negatieve invloed hebben op de psychische gezondheid van kinderen. Veel van deze spellen bevatten elementen zoals angstige sferen, horror en expliciete seksuele inhoud. Dat kan schadelijk zijn. Kinderen kunnen er bijvoorbeeld angstig door worden. Regelmatige blootstelling aan geweld en volwassen thema’s kan leiden tot verstoord normbesef, gedragsveranderingen, agressie en problemen met impulsbeheersing.

De impact van geweld in games

Een van de meest alarmerende gevolgen van het blootstellen van kinderen aan 18+ games is de normalisering van geweld. Deze spellen bevatten vaak realistische en brute beelden van geweld, waardoor kinderen geleidelijk aan desensibiliseren en geweld als iets alledaags gaan beschouwen. Kinderen en jongeren zien in deze games bloederige taferelen, wrede martelingen en genadeloze moorden. Maar het is dan vaak lastig om de ernstige gevolgen van dergelijke acties in het echte leven te kunnen begrijpen. Dit kan leiden tot een verstoord moreel kompas en het vermogen van kinderen om empathie te tonen aantasten.

Jonge kinderen kunnen bijvoorbeeld door games zoals GTA en Call of Duty leren dat het gebruik van geweld normaal en zelfs noodzakelijk is. Omdat games soms zeer realistisch zijn, is het verschil tussen de virtuele wereld en de werkelijkheid minimaal. Door het spelen van 18+ games begrijpen kinderen en jongeren soms minder snel begrijpen dat de gewelddadige acties in de games niet worden geaccepteerd in de werkelijke wereld.

Ouderlijk toezicht bij gamen

Ouders zijn belangrijk in de begeleiding van een kind. Zij spelen als rolmodellen een grote rol in het aanleren van ‘normaal gedrag’ en ‘normale omgang’ met, in dit geval, games. Helaas zien wij ook regelmatig dat ouders de risico’s van 18+ games voor jonge kinderen onvoldoende inzien. Sommige ouders kopen deze games zelfs. “Wat maakt het uit als het maar een uurtje per dag is?” Leeftijdsclassificaties zijn niet voor niets en ouderlijk toezicht is echt nodig. Het is natuurlijk ook een ander verhaal wanneer een kind van 16 een 18+ game speelt, dan wanneer een 10 jarige een dergelijke game speelt. Wij adviseren ouders dan ook om de leeftijdsclassificaties serieus te nemen en mee te kijken.

Voorlichting gamen op scholen

Het is belangrijk om de risico’s serieus te nemen en de toegang van jonge kinderen tot 18+ games te beperken. Ouderlijk toezicht, het stellen van leeftijdsbeperkingen en het bevorderen van gezonde alternatieven voor entertainment en spelletjes zijn essentieel om de negatieve impact van deze games op jonge kinderen te verkleinen.

Wij geven daarom vaak voorlichting over Verantwoord Gamen. Daarmee maken we leerlingen, ouders en leerkrachten bewuster van de noodzaak van leeftijdsclassificaties en meer.