In een ideale wereld groeit ieder kind op in een veilige omgeving. Zit hun iets dwars? Dan kunnen ze hierover praten met hun ouders. Hebben ze iets leuks meegemaakt op school? Dan kunnen ze hun verhaal kwijt. Helaas is dat in veel situaties niet het geval. Niet elk kind groeit namelijk op in een veilige thuissituatie. Hierdoor vinden veel kinderen het lastig om over hun gevoelens te praten. Misschien omdat ze niet geleerd hebben hoe of omdat er geen ruimte is om te praten over hun gevoelens. Juist terwijl het belang van praten met je kind erg groot is.

Veerkracht

Als kinderen op jonge leeftijd leren hoe ze om kunnen gaan met hun emoties, werkt dit gunstig in het belang van het kind. Weten hoe zij emoties kunnen uiten bepaalt namelijk hoe een kind zich voelt en gedraagt. Dit heeft invloed op hoe een kind naar de wereld kijkt en kan daarin weer een bijdrage leveren aan zijn of haar toekomst. Praten over hoe een kind zich voelt kan daarom een groot verschil maken. Het vergroot de veerkracht; het vermogen om te herstellen van stress en tegenslag. Echter alleen onder een voorwaarde: een kind moet opgroeien in een veilige omgeving. Een omgeving waarin het kind zich gehoord voelt, er ruimte wordt geboden voor gevoelens en het oké is om fouten te maken. 

Verminderde angst en stress

Worden kinderen hier minder goed in ondersteund, dan kunnen ze hier veel last aan ervaren. Praten over gevoelens kan angst en stress wegnemen en ruimte maken voor acceptatie en zekerheid. Kinderen zijn gebaat bij bevestiging en sturing, vooral als deze afkomstig is van hun ouders. Door een kind weinig tot geen bevestiging te geven worden gevoelens zoals onzekerheid, angst en stress vergroot. Door geen oor te bieden aan de gevoelens van een kind, kan het idee ontstaan dat praten over gevoelens fout is. Met als gevolg dat een kind in de toekomst mogelijk minder snel over zijn gevoelens praat. Met eventueel slaapproblemen, angststoornissen en depressies ten gevolge hiervan. Als een kind gecomplimenteerd wordt voor zijn gedrag of gevoelens, leert een kind beter om te gaan met zijn of haar gevoelens. Deze bevestiging kan angst- en stressgevoelens bij een kind verminderen.

Niet alleen praten met je kind is goed voor de ontwikkeling blijkt uit een artikel geschreven door Laurien Bleeker. Ook praten tegen je kind maakt een groot verschil. Door veel tegen en met je kind te praten ontwikkelt hij een goed gevoel voor taal en daar zal hij of zij later veel aan hebben.

Nieuwsgierig geworden? Wij geven ouderavonden waarin wij het belang van dit onderwerp bespreken. Voor meer informatie, klik hier.