Ouders en leerkrachten willen verbod op mobieltjes

Het is een hot topic: moeten mobiele telefoons verboden worden op scholen? Uit een recent onderzoek van het RTL Nieuwspanel blijkt dat de meeste ouders van middelbare scholieren voor een verbod zijn. En veel docenten willen zelfs nog verder gaan en pleiten voor een verbod op de hele school. Nu komt ook het ministerie met een landelijke richtlijn.

Ouders en leerkrachten voor verbod op telefoon

In het onderzoek van RTL Nieuws komt naar voren dat 74% van de ouders voor een verbod in de klas is. Maar voor leerkrachten wil 63% een verbod op de gehele school. Ouders van middelbare school leerlingen kiezen niet snel voor een totaalverbod, maar voor een verbod op de telefoon in de klas.

Het belangrijkste argument voor een verbod? Afleiding! Leerlingen zijn snel afgeleid wanneer ze hun telefoon bij zich mogen hebben in het klaslokaal. De verleiding tot het sturen van berichten en bekijken van content is vaak groot. En dat zorgt ervoor dat leerlingen minder goed opletten, stof minder goed onthouden en informatie simpelweg opzoeken in plaats van bedenken. Daarnaast kan het continue kunnen contacten en vastleggen van anderen ook sociale ongewenstheden als cyberpesten en privacy schending opleveren.

Mobiele telefoons op scholen: waarom geen verbod?

Maar niet iedereen is het met een verbod eens. Zo vinden sommige ouders juist dat jongeren moeten leren om verstandig met hun telefoon om te gaan. Want laten we eerlijk zijn: op je werk of stage kun je ook niet de hele tijd met je telefoon bezig zijn. Het gaat dan ook over het aanleren van verantwoordelijkheden. Door het verbieden van een telefoon leer je niet om er op een verantwoorde manier mee om gaan. Denk aan het ‘forbidden fruit effect’, als iets verboden is wordt het nóg aantrekkelijker. Daarom moet er ook worden gekeken naar een gedragsverandering of het aanleren van goed gedrag.

En er zijn ook praktische bezwaren. Scholen gebruiken vaak apps zoals Magister om informatie te delen met leerlingen. Andere ouders willen dat hun kind buiten de lessen om bereikbaar is als dat nodig is. Een verbod op mobiele telefoons kan dit bemoeilijken.

Haalbaarheid van een telefoonverbod

Enkele scholen kunnen een verbod op telefoons handhaven, maar dat vraagt om een consequente aanpak en vaak ook een gedragsverandering. Een verbod op mobieltjes in de klas lijkt op dit moment nog weinig effectief. Leerlingen leveren simpelweg de ene telefoon netjes in de telefoontas in, terwijl ze een andere bij zich houden. Niet alle leerkrachten controleren er bovendien streng op. En dat zorgt ervoor dat veel leerlingen het gewoon proberen. Daarnaast laait ook de discussie over het wel of niet mogen afpakken van telefoons op.

Daarnaast neemt een verbod het probleem van berichten sturen niet weg. Zo vinden leerlingen gemakkelijk andere manieren om elkaar te berichten tijdens een les. Leerlingen met laptops kunnen elkaar bijvoorbeeld gewoon via Teams berichten sturen. Veel leerkrachten weten niet welke uitwegen leerlingen gebruiken, waardoor het een soort kat en muis spel wordt. Kortom een geheel verbod alleen houdt de telefoons of online communicatie niet volledig uit de klas.

Verbod op mobieltjes in de klas

Per 1 januari 2024 worden mobieltjes landelijk niet meer toegestaan in de klas. Deze richtlijn is door het ministerie opgesteld na onderzoek. Het mobieltje zal dan alleen nog met uitzondering worden toegestaan, als er bijvoorbeeld een medische noodzaak is. Maar let op! Dit is een richtlijn, geen wettelijk verbod. Een verbod kan er later wel komen, wanneer scholen de richtlijn niet voldoende naleven.

Er zijn verschillende argumenten voor en tegen mobieltjes in de klas. Daarover schreven we eerder dit artikel. De ene school is de andere niet en soms zijn er andere omstandigheden. Wij staan er dan ook voor dat scholen het zelf moeten kunnen bepalen. Een landelijke richtlijn is niet voor elke situatie de oplossing. We zijn het ermee eens dat mobieltjes afleiden in de klas en daarom in veel gevallen liever buiten de klas worden gehouden. Maar we zijn het niet eens met het opleggen van een verbod aan scholen.

Voorlichting over telefoongebruik en online omgang

In de digitale samenleving kunnen we (bijna) niet ontkomen aan het gebruiken van een telefoon. Leerlingen zullen er dus hoe dan ook mee moeten leren omgaan. Vooral ook buiten school. Want wat doe je wel of niet? En wanneer kun je, je telefoon gebruiken of leg je hem weg? Daarom geven wij regelmatig les over verantwoord telefoongebruik en online omgang met elkaar. Daarbij hebben we het onder andere over hoe je ervoor zorgt dat je een telefoon inzet op een handige manier en bespreken we waar je precies op moet letten? Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact met ons op.