Op woensdagmiddag 12 januari vond er denksessie plaats waarin de mentale gezondheid van kinderen centraal stond. De sessie werd door Amsterdam Public Health en MIND georganiseerd. Het programma van de dag bestond uit een introductie door een vertegenwoordiger van MIND en door de bekende influencer Nesim el Ahmadi, waarna de middag geopend werd door Marit Brugman. Hierna presenteerde onze Roy Vathorst aan alle deelnemers over de invloed van sociale media op de mentale gezondheid van kinderen.

Hare Majesteit Koningin Máxima en de Staatssecretaris Maarten van Ooijen waren onder andere aanwezig. Zo ook vertegenwoordigers van organisaties zoals TikTok, Snap Inc., Meta en meer. Nadat iedereen de presentatie van Roy had gevolgd, ging het programma door naar de kennissessies. Digitaal gingen tientallen betrokkenen in gesprek en werd er uren gebrainstormd over nieuwe plannen voor de komende jaren.

Impact sociale media op mentale gezondheid

Roy Vathorst: “Waar we ons met voorlichting op scholen al jaren inzetten om leerlingen, ouders en docenten weerbaarder te maken voor de gevaren op Social Media, doet het mij natuurlijk goed dat zelfs door het koningshuis dit onderwerp serieus wordt genomen. Het is echt waardevol en goed om te weten dat hieruit daadwerkelijk plannen ontstaan. Het is zeker een eer om op deze manier nu al een steentje te hebben bijgedragen.”

Roy Vathorst in gesprek met Koningin Máxima

Heb je Hare Majesteit Koningin Máxima iets mee kunnen geven wat ze nog niet wist?

“Wat mij vooral opviel tijdens het brainstormen met de Koningin was dat ze geïnteresseerd was in onze expertise vanuit de ervaring die we al hebben. Wij staan natuurlijk dicht bij de maatschappij en spreken iedere dag leerlingen over dit onderwerp. Bijzonder was dat zij ook haar eigen situatie omschreef, waarbij ze drie dochters opvoedt. Het kwam ter sprake dat een goede opvoeding er voor kan zorgen dat kinderen al sneller meer vrijheid kunnen krijgen in de online wereld, wat ook gewoon een belangrijke stap is.”

Wat vind je van het onderdeel opvoeding als het gaat om media?

“Tijdens de kennissessies heb ik meerdere keren het onderwerp ‘ouderbetrokkenheid’ op tafel gelegd. Ik hoop zo dat iedereen de essentie inziet van hoe belangrijk de eerste jaren van mediaopvoeding zijn. In de situatie van onze Koningin is er de mogelijkheid geweest om goed met haar kinderen te kunnen communiceren, maar voor heel veel gezinnen in Nederland is gebleken dat juist de communicatie tussen kind en ouder niet soepel verloopt. Uit ervaring weten wij dat sommige ouders niet durven of niet weten hoe zij zelf het gesprek moeten aangaan. Verder zijn er ook veel jongeren die ouders nog niet eens serieus kunnen of willen nemen, omdat ze zelf verder denken te zijn als het gaat om de sociale media wereld.”

Roy Vathorst in gesprek met Koningin Maxima over de impact van social media op de mentale gezondheid van kinderen

Voorlichting en de mentale gezondheid van kinderen

Voorlichting Op Scholen merkt al jaren in de praktijk dat er een enorme kloof zit tussen jong en oud als het gaat over kennis van sociale media. Een preventieve aanpak door middel van voorlichting aan leerlingen, is net zo belangrijk als voorlichting aan ouders en docenten. We moeten de kloof niet alleen kleiner maken, maar vervolgens ook klein houden. Met de snelle ontwikkelingen in de online wereld waar kinderen middenin zitten iedere dag, moet er dus juist ook een focus liggen op ouders.

Met onze voorlichtingen zetten wij altijd in op een sterkere verbinding tussen kind, ouder en docent. We hebben namelijk gemerkt dat er pas daadwerkelijk stappen of plannen worden gemaakt, als die drie doelgroepen goed met elkaar weten te communiceren. Je ziet dat er begrip voor elkaar ontstaat en het vertrouwen sterker wordt.

Onze speciale dank gaat uit naar MIND. Ons team kijkt uit naar een verdere samenwerking in de toekomst.