Lachgas is al jaren een groeiend probleem onder jongeren. Om het gebruik hiervan terug te dringen staat het sinds 1 januari 2023 dan ook op de lijst van verboden middelen. Dit houdt in dat lachgas niet meer voor recreatieve doeleinden gebruikt mag worden en dat lachgasbezit strafbaar wordt. Het heeft echter niet lang geduurd voor er een alternatief op dit nu verboden middel op de markt geïntroduceerd is. De wodkaballon, een ballon gevuld met wodkadampen, is het nieuwe alternatief op het inhaleren van lachgas.

Het effect van de wodkaballon

De wodkaballon is in gebruik eigenlijk heel vergelijkbaar met lachgas. Een doodnormale ballon wordt gevuld met verdampte wodka, welke door de gebruiker vervolgens ingeademd wordt. De wodkadamp komt vervolgens via de longen de bloedstroom binnen en zorgt voor een lichte roes. Het effect van deze roes duurt ongeveer twintig minuten.

Alternatief op lachgas al langer in Engeland

Hoewel de wodkaballon in Nederland nieuw op de markt is, is dit lachgasalternatief in Engeland al langere tijd bekend. Daar waarschuwen artsen al een aantal jaar voor de mogelijke gevaren van het inhaleren van de alcoholmist. Zo waarschuwen zij dat door de inhalatie van het product, alcohol direct in het bloed terechtkomt. Het wordt daardoor niet eerst deels opgebroken door je spijsvertering, wat normaal wel het geval is. Hierdoor is het effect op de hersenen mogelijk nog schadelijk dan normaal alcoholgebruik. Dit is vooral gevaarlijk voor jongeren die deze wodkaballonnen gebruiken, omdat hun hersenen nog volop in ontwikkeling zijn.

Zijn wodkaballonnen minder schadelijk?

De Amerikaanse producent van de mist die in wodkaballonnen wordt gestopt is van mening dat het product een gezonder alternatief is. Zij claimen dat door het lagere alcoholgehalte dat in de ballonnen zit, de kans op alcoholvergiftiging aanzienlijk verlaagd wordt. Ook zeggen zij dat er minder mensen dronken in de auto zullen stappen. Dit omdat het effect van wodkaballonnen een stuk korter duurt dan het drinken van alcohol.

Ondanks deze claims willen wij toch waarschuwen tegen het gebruik van deze ballonnen. Het gaat nog steeds om alcoholgebruik onder jongeren. Bovendien wordt het sneller opgenomen in het bloed. Er is nog niet bewezen dat de wodkaballon minder negatieve effecten heeft op zowel korte als lange termijn.

Voorlichtingen over lachgas en alcohol blijven belangrijk

Hoe snel er een alternatief voor lachgas op de markt is gekomen na het recente verbod, wijst maar weer uit hoe belangrijk goede voorlichting is en blijft. Ook tijdens onze voorlichtingen merken we dat jongeren nog niet altijd bewust zijn van mogelijke risico’s. Sommige hebben zelf al te maken gehad met nare gevolgen. In onze voorlichting Lachgas en alcohol gaan wij in op de gevaren en nadelige gevolgen van dergelijke middelen. Hiermee is ons streven uiteraard om het gebruik van lachgas en vergelijkbare middelen te voorkomen en verminderen. We zetten in op preventie, risicobeperking en gaan het gesprek met jongeren aan.