750.000 Nederlanders van 16 jaar en ouder zijn in 2020 slachtoffer van online seksuele intimidatie, volgens het CBS. Met name jonge en biseksuele vrouwen hadden last van online seksueel gedrag. Van de 30.000 ondervraagden heeft 5 procent aangegeven dat hij of zij met online intimidatie te maken heeft gehad.

Dit ging vooral over seksueel kwetsende berichten of ongevraagde naaktbeelden. Daarnaast is bij een deel ongewenst een dat aangedrongen of ze moesten zelf naaktbeelden toesturen. Bijna een op de tien van de ondervraagden heeft last gehad van psychische problemen na de intimidatie. 84 procent zegt gelukkig geen last te hebben gehad van online seksueel geweld.

Hoezo biseksuele vrouwen?

Tijdens het onderzoek hebben veel meer vrouwen dan mannen aangegeven dat zij last hebben gehad van seksuele online intimidatie. Grotendeels jongvolwassen vrouwen zijn hiermee in aanraking gekomen. Veel minder jongvolwassen mannen zijn met online seksueel geweld geconfronteerd. Veel biseksuele mannen, homo’s en biseksuele vrouwen zijn vaker slachtoffer geweest hiervan.  Het CBS heeft hier geen reden voor gegeven, omdat er nog geen onderzoek is gedaan naar de achtergrond van dit onderwerp.

Onderzoek online intimidatie

Dit kan komen doordat men nog weinig weet over de ongeveer 1 miljoen LHTBI+ in Nederland. Het is al een goed teken dat zij betrokken zijn in een in CBS-onderzoek. Tijdens een Kamermotie in februari werd de regering gevraagd om meer onderzoek te gaan doen. Het onderzoek is opgezet en hopelijk kunnen eind dit jaar de eerste resultaten naar de Kamer gestuurd worden.

Gelukkig zijn er ook al anderen onderzoeken gaande naar het welzijn van LHTBI+’ers in Nederland. Laura Baams van de Rijksuniversiteit Groningen is daar op het moment druk mee bezig. Over de resultaten van de CBS-enquête was Baams niet verrast. Volgens haar zijn deze cijfers al jaren in het buitenland te zien. Het is een patroon dat hier dus ook terug te zien is.

Veel bi+-mensen hebben namelijk niet alleen last van online intimidatie maar ook van vooroordelen uit hun omgeving. Ze worden niet serieus genomen of men denkt dat ze in de war zijn over hun geaardheid. Daarnaast denkt men dat hun geaardheid niet bestaat of tijdelijk is. Er is ook een verschil te zien tussen biseksuele vrouwen en mannen. De biseksuele vrouwen schijnen vaker last te hebben van nare opmerkingen dan de biseksuele mannen. Dit kan komen doordat vrouwen opener zijn over hun seksuele oriëntatie en daardoor meer opvallen, volgens Baams.

Bekijk een ander artikel over online intimidatie op onze site.